E-servisi

Potpisan Memorandum o Saradnji SKGO i Microsoft

Na Sajmu lokalne samouprave Republike Srbije 5. septembra potpisan je Memorandum o razumevanju između Stalne Konferencije Gradova i Opština (SKGO) i softverske kompanije “Microsoft”. Ovim memorandumom potpisnici će unaprediti mogućnosti korišćenja Microsoft tehnologija i razvijati partnerstvo u razmeni informacija i najboljih poslovnih praksi. Kompanija Microsoft će pružiti doprinos razvoju primena IT u lokalnoj samoupravi, dok se SKGO obavezala da će se založiti da koristi isključivo legalni i licencirani softver, i promovisati istu praksu unutar lokalne samouprave.

„Potpisivanje ovog sporazuma daje SKGO fleksibilnost, kao i mogućnost legalizacije postojećih softvera i kupovinu novih po najpovoljnijim uslovima. Ujedno, ovaj sporazum omogućava dugoročnu saradnju opština sa jednom od najvećih i najuticajnijih tehnoloških kompanija u svetu, kao što je Microsoft“ rekao je Nenad Milenković, predsednik opštine Novi Beograd, i predstavnik SKGO na potpisivanju memoranduma.

I pored svih napora države prethodnih godina, piraterija u Srbiji je i dalje, sa preko 70 procenata, među najvišim u regionu. Efikasna borba protiv softverske piraterije je obaveza svake države, naročito ako ima nameru da razvija specifične, veoma profitabilne privredne oblasti, kao što je informatička industrija. Potpisivanje memoranduma SKGO predstavlja važan korak napred i signal da je država Srbija rešena da se izbori sa problemom piraterije.

„Potpisivanjem ovog sporazuma stvaraju se preduslovi da se stotine Microsof partnera u Srbiji približe lokalnoj samoupravi i ponude svoja rešenja u cilju poboljšanja efikasnosti poslovanja lokalne samouprave. Legalni softver je uvek bolja i pouzdanija opcija,“ naglasio je Vladan Živanović, generalni direktor kompanije Microsoft.

Leave a Reply