E-servisi

Potpisan tehnički deo “Projekta razvoja kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Srbiji” sa JICA

Dana 19.06.2009. godine potpisan je tehnički deo “Projekta razvoja kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Srbiji” između Republičkog geodetskog zavoda i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency – JICA).

Projekat se realizuje u okviru Sporazuma o tehničkoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Japana, zaključenim između Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Japana, a koji je Zakonom ratifikovala Skupština Srbije i Crne gore («Službeni list SCG – Međunarodni ugovori», broj 4/2006).

U periodu od 01.06.-18.06.2009. godine u Republičkom geodetskom zavodu boravio je studijski tim JICA u cilju upoznavanja sa postojećim tehnološkim procesima kartografske delatnosti i potrebama za modernizacijom i primenom novih tehnoloških rešenja. U saradnji sa zaposlenima iz Republičkog geodetskog zavoda studijski tim je definisao sadržaj i obim tehničke saradnje, kao i dinamiku implementacije Projekta razvoja kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Srbiji.

Cilj projekta je da se kroz transfer tehnologije, nabavku opreme i obuku zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu u Srbiji uspostavi održiv sistem za izradu, ažuriranje i distribuciju digitalne osnovne državne karte u razmeri 1:5000 i 1:10000, odnosno razvije kartografska delatnost u celini.

Planirano je da implementacija Projekta započne u novembru 2009. godine i da traje naredne dve godine

Leave a Reply