E-servisi

Povezivanje Centara i Službi za katastar nepokretnosti sa sedištem u Beogradu

Republički geodetski zavod priprema hardversku infrastrukturu za povezivanje Centara i Službi za katastar nepokretnosti sa sedištem u Beogradu…

Za realizaciju ovog projekta u više navrata je preko javnih tendera, nabavljena oprema renomiranih svetskih proizvođača (HP, Dell, Fujitsu Siemens, EMC, Cisco…), koja se ovih dana instalira širom Srbije. Paralelno se vrši prelazak na domensku strukturu funkcionisanja informacionog sistema. Sistem je postavljen za nesmetan rad Centara i Službi u slučaju prekida veze, preko iznajmljenih linija, sa sedištem.

Novi sistem funkcionisanja širokopojasne mreže RGZ-a omogućava unificirani rad, bržu implementaciju softverskih rešenja i ispravljanje uočenih grešaka, laku komunikaciju između organizacionih jedinica, jednostavnije održavanje opreme i brže pružanje pomoći zaposlenima, pri čemu se smanjuju i potreba za intervencijama na terenu.

Sektor za informatiku i komunikacije je do sada prelazak na domensku strukturu realizovao u velikom broju Službi, pri čemu je instalirano 578 računara, 58 servera i 54 rutera. Realizacija kompletnog projekta na nivou celog Zavoda će biti gotova tokom 2010. godine.

Treba napomenuti da su ceo projekat osmislili i realizuju zaposleni iz Sektora za informatiku i komunikacije, bez dodatnog angažovanja stručnjaka iz drugih firmi.

Leave a Reply