E-servisi

Učestvujte u izradi novog Zakona o elektronskoj trgovini

Pozivaju se svi zainteresovane da do 10. septembra 2012. dostave uopštene ili konkretne predloge za izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće proces izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009).

Pozivamo sve zainteresovane da nam do 10. septembra 2012. dostave uopštene ili konkretne predloge za izmene i dopune ovog zakona.

Adresa za slanje priloga je [email protected] .

Ministarstvo će do sredine septembra izraditi nacrt izmena i dopuna zakona. Do kraja septembra biće održan okrugli sto i diskusija o ovom nacrtu.

Kontakt za više informacija: Slobodan Marković, 063/387-260 .

2 thoughts on “Učestvujte u izradi novog Zakona o elektronskoj trgovini

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Uprava za Digitalnu agendu
  Slobodan Markovic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Uopsteni predlozi o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
  V e z a : Vas Poziv za predloge o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

  Postovani gospodine Markovicu,

  U vezi Vaseg poziva, u nastavku ovog dopisa dostavljam Vam kopije nize navedenih tekstova koje sam svojevremeno poslao sledecim novinama:

  1. “Sta je elektronska trgovina?” – za “Danas”:

  “Dejan R. Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevana Sremca 18

  DANAS (Dijalog)
  Branko Cvejic, novinar

  Povod: http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gradjani_se_plase_da_kupuju_na_internetu.4.html?news_id=234425

  Postovani gospodine Cvejicu,

  Vas gore navedeni tekst ima tacan naslov: “Gradjani se plase da kupuju na internetu”. Zasto se gradjani plase? Zato sto mediji ne prestaju da informaciona sredstva i Internet odredjuju izrazima “virtuelni” ili “kibernetski” i zato sto ne pocinju da ih posmatraju pod njihovim realnim, tehnickim, elektronskim i informacionim uglom. I narocito zato sto vecina gradjana nema para za bacanje i ne zeli da kupuje na nevidjeno “macku u dzaku”.

  Cak se ni zakonodavac nije potrudio da ohrabri gradjane da kupuju putem Interneta. U clanu 3. Zakonu o elektronskoj trgovini (http://www.uzda.gov.rs/FileSystem/SiteDocuments/zakoni/Zakon_o_elektronskoj_trgovini.pdf) nije dao, iz nepoznatog razloga, znacenje izraza “elektronnska trgovina”, vec je dao znacenje cudnog (ekvivalentnog?) izraza “usluga informacionog drustva” (videti tekst “Usluge u informaciono drustvu”: http://www.mc.rs/usluge-u-informacionom-drustvu.2856.html). Samo je u clanu 4. stav 2. ovog zakona napisao: “Elektronska trgovina robom i uslugama jeste daljinska trgovina u smislu zakona kojim se uredjuje trgovina.”

  A u Zakonu o trgovini u clanu 17 (Daljinska trgovina na malo) propisano je:

  “Daljinska trgovina na malo je prodaja robe/usluga koju trgovac vrši ponudom putem sredstava komunikacija, potrošaču koji nije neposredno prisutan.

  Daljinska trgovina na malo je naročito elektronska trgovina, kataloška prodaja, kao i TV prodaja, trgovina putem pošte, štampanih pošiljki, reklamnih materijala sa narudžbenicom, telefona, tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i automata.

  Elektronska trgovina se uređuje posebnim zakonom”, tj. gore navedenim Zakonom o elektronskoj trgovini. I tu se krug pozivanja jednog na dugi zakon, zatvara. Drugim recima, sluzbeno znacenje elektronske trgovine nije definisano ovim zakonima.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 23. februar 2012.”

  2. “Sacekati regulatorni okvir za Internet i usluge pristupa Internetu” – za “Politiku” – “Potrosac”:

  “Dejan R. Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevana Sremca 18

  POLITIKA (Potrosac, Medju nama)
  Beograd, Makedonska 29

  Povod: “Poboljsati Zakon o elektronskoj trgovini” (“Politika” – “Potrosac”, 3. maj 2012)

  Postovane redakcije,

  Poznato je da Vlada predlaze Narodnoj skupstini zakone i daje o njima misljenje kad ih podnese drugi predlagac (narodni poslanik, skupstina autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 biraca), a da ministarstva pripremaju nacrte zakona za Vladu. Posto svako ima pravo da, sam ili zajedno sa drugima, upucuje peticije i predloge drzavnim organima, putem “Potrosaca” upucijem peticiju Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, odnosno pomocnici ministra Ljiljani Stankovic da saceka sa pripremanjem nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakon o elektronskoj trgovini, jer za njegovo poboljsanje nije doslo vreme.

  Naime, ovaj zakon je uskladjen sa Direktivom 2000/31/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2000. o pojedinim pravnim aspektima usluga informacionog društva, a narocito elektronske trgovine, na unutrašnjem tržištu (Direktiva o elektronskoj trgovini): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0001:EN:PDF
  .
  Tesko je shvatiti sta je informaciono drustvo, a jos teze sta su usluge informacionog drustva (i pored date definicije): usluge u informacionom drustvu ili usluge koje pruza informaciono drustvo? To se lepo vidi vidi iz pomenute direktive i poslednjeg obavestenja Komisije o e-trgovini i drugim internet uslugama (2012): http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm.

  Da ponovim. Valja sacekati regulatorni okvir za Internet i usluge pristupa Internetu u SAD, EU i svetu uopste. Ne trcati pred rudu.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 3. maj 2012.”

  3. Usput, prema clanu 1. stav 1. tacka g) Ustava Medunarodne unije za telekomunikacije – ITU (http://www.itu.int/net/about/basic-texts/constitution/chapteri.aspx), jedan od ciljeva Unije je da unapredi, na medjunarodnom nivou, usvajanje sireg pristupa pitanjima telekomunikacija u globalnoj informacionoj ekonomiji i drustvu, kroz saradnju sa drugim svetskim i regionalnim medjuvladinim organizacijama i onim nevladinim organizacijama koje se bave telekomunikacijama. Prvo, sta je “informaciona ekonomija”? Drugo, da li je elektronska trgovina u sastavu informacione ekonomije?

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 6. septembar 2012.

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Uprava za Digitalnu agendu
  Slobodan Markovic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Dopunski uopsteni predlozi o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

  V e z a : Vas Poziv za predloge o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

  Postovani gospodine Markovicu,

  U dokumentu Digitalna Agenda za Evropu (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF) na kraju tacke 2.1.2 medju drugim aktivnostima navedeno je: “Do kraja 2010. proceniti efekat Direktive o e-trgovini na onlajn tržišta i pripremiti konkretne predloge.” Potrazio sam pomocu “Gugla” tu procenu i “konkretan” predlog. Pronasao sam samo Obavestenje o e-trgovini i drugim onlajn uslugama (2012) (http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm), kao i dva radna dokumenta: Onlajn usluge, ukljucujuci e-trgovinu na jedinstvenom trzistu (http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf) i Pruzanje potrosacima pogodnosti e-trgovine (http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1640_en.pdf). Vredi procitati i pruciti te dokumente, ali ih ne vredi koristiti za domace potrebe, jer nova Direktiva o e-trgovini nije izgleda doneta jos ni u EU.

  Pogledao sam nabrzinu i “zastarele” propise UK (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/made) i Kanade (http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1). Ni u njima nisam pronasao nista izuzetno i “revolicionarno”. SAD, glavni drzavni akter upravljanja Internetom, cini se uopste nema zakon o e-trgovini?!

  Sve u svemu, mislim da sada nije vreme da se u Srbiji unapredjuje e-trgovina, kada je i klasicna trgovina zamrla jer nema ni posla ni roba ni para za kupovinu ni na licu mesta, a jos manje na daljinu. Cini mi se da postoje vaznije stvari za regulaciju u nasoj “informacionoj ekonomiji” i “informacionom drustvu”, ukljucijuci domace informacione i telekomunikacione usluge.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 9. septembar 2012.

Leave a Reply