E-servisi

Pravilnik o geodetsko-katastarskom informacionom sistemu

Direktor Republičkog geodetskog zavoda doneo je Pravilnik o geodetsko-katastarskom informacionom sistemu.

a osnovu člana 181. tač. 11) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10), direktor Republičkog geodetskog zavoda doneo je Pravilnik o geodetsko-katastarskom informacionom sistemu, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 124/12, od 29.12.2012. godine. Pravilnik stupa na snagu 8.01.2013. godine.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, formiranje i održavanje geodetsko-katastarskog informacionog sistema.

Datoteke za preuzimanje
Pravilnik o geodetsko-katastarskom informacionom sistemu…

Leave a Reply