E-servisi

Prednosti i ograničenja za elektronsko poslovanje u Srbiji

Evropski pokret Srbija i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizovali su 9. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije zasedanje posvećeno razmatranju „Prednosti i ograničenja za elektronsko poslovanje u Srbiji“. Radom skupa je rukovodila prof. dr Marijana Vidas Bubanja. Diskusiji su prethodila uvodna izlaganja.

Prof. dr Borislav Jošanov je u izlaganju „Osnovni koncepti elekrionskog poslovanja u svetu i Srbiji“ ukazao da je: u svetu obrt u elektroskoj trgovini B2B 7 puta veći nego u B2C, u Srbiji je broj korisnika Interneta (33%) skoro duplo manji nego u zemljama EU i da priprema mladih menadžera za elektronsko poslovanje nije na zavidnom novou.

Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije je govorio o „Stanju zakonske regulative za potrebe elektronskog poslovanja u Srbiji“ i podsetio: da još uvek nisu usvojeni Zakon o elektronskom dokumentu i Zakon o elektronskoj trgovini, da praktično nema elektronskih servisa, da su se dosada pretežno ignorisala mišljenja stručne javnosti o predlozima propisa, da se sporo sprovode usvojeni propisi i da u velikom delu političke javnosti ne postiji razumevanje za razvoj elektronskog poslovanja. Ipak, postupno, ali veoma sporo stvara se pravni osnov za razvoj elektronskog poslovanja i u Srbiji, zaključio je Marković.

Aleksandar Birovljev iz kompanije „e.dućanpredstavio jeIskustva i praksu e-poslovanja u Srbiji“. On je podsetio da se u Severnoj Americi 74% i u zemljama EU 48% trgovine obavlja u formi elektronske trgovini i da se u Srbiji ogromno zaostaje u razvoju elektronske trgovine. Prikazujući stanje opisao je propisane procedure koje se, iako neadekvatne, ipak primenjuju za elektronsku trgovinu i koje destimulišu njenu primenu. Za administraciju za potrebe oko 4.000 kupovina potrošeno je 6 tona hartije. „E-dućan“ je razvio i besplatno ponudio svim kompanijama veb prezentaciju za e-trgovinu i za godinu dana interes je pokazalo samo 16 kompanija.

U diskusiji je istaknuta potreba da se: usvoji Strategija razvoja elektronskog poslovanja, unapredi informisanost i obrazovanje za korišćenje elektronskog poslovanja, ubrza proces usvajanja potrebnih propisa, gradi interoperabilnost kao uslov za razvoj elektronskih servisa i dr.

Organizatori će preporuke sa skupa uputiti nadležnim organima.

Leave a Reply