E-servisi

Predstavljena Uprava za digitalnu agendu

Uprava za Digitalnu agendu, osnovana u okviru Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Vlade Republike Srbije, imaće zadatak da doprinese završetku projekata iz informacionog i elektronskog sektora, kao što su digitalni kabineti u okviru projekta “Digitalna škola” i razvoj portala e-uprave.

Bivši ministar za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić, koja će biti zadužena za Digitalnu agendu, istakla je prilikom predstavljanja te uprave da je ona osnovana kako bi sektor telekomunikacija imao svoju težinu i prepoznatljivost, ali i da bi se uskladio sa EU.

Matić je navela da Digitalna agenda predstavlja osnovni strateški dokument ovog sektora u Srbiji i objasnila da se on sastoji iz Strategije informacionog društva i Strategije elektronskih komunikacija.

Prema njenim rečima, u okviru Digitalne agende nalaze se projekti koji treba da doprinesu višem stepenu informatizacije u Srbiji, većem korišćenju informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), ali i približavanju standardima EU.

Budućnost Srbije, kako je dodala, treba da se zasniva na globalno razmenljivim uslugama i dobrima koji moraju imati visoku vrednost i moraju biti izrađeni po zahtevima kupaca i isporučeni u kratkom vremenu.

Jedan od problema u ovoj oblasti u Srbiji predstavlja regulativa koja se ne donosi dovoljno brzo i u skladu sa napretkom u oblasti IKT, navela je ona.

One thought on “Predstavljena Uprava za digitalnu agendu

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Predmet: Rekonstrukcija Ministarstva za telekomunikacije i informaciono drustvo.

  U vezi predmetne rekonstrukcije, rekapitulacija, po Zakonu o drzavnoj upravi i Zakonu o ministarstvima, jeste sledeca:

  Bivse Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drustvo se, izgleda, transformisalo u novu Upravu za Digitalnu agendu (UDA).

  UDA je organ uprave u sastavu novog Ministarstva kulture, informisanja i informacionog drustva (MKIID).

  MKIID moze da ima jednog ili vise drzavnih sekretara, koji za svoj rad odgovaraju ministru.

  Drzavni sekretar pomaze ministru u okviru ovlascenja koja mu on odredi.

  UDA se obrazuje za izvrsne i s njima povezane strucne i inspekcijske poslove.

  Poslove iz svog delokruga UDA vrsi samostalno.

  Ipak, ministar usmerava rad UDA i donosi propise iz njenog delokruga.

  UDA-om rukovodu direktor, koji za svoj rad odgovara ministru.

  UDA moze imati jednog ili vise pomocnika direktora.

  Pomocnik direktora rukovodi poslovima u jednoj ili vise medjusobno povezanih oblasti rada UDA i za svoj rad odgovara direktoru i ministru.

  Pitanje: Da li MKIID (ili UDA) preuzima od Republickog zavoda za informatiku i internet zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu?

  Komentar: Kompleksno i komplikovano, narocito uz RATEL i RRA.

  P. S. – UDA nema vise zadatak da doprinese zavrsetku projekata iz informacionog i elektronskog (komunikacionog) sektora, jer njihovom zavrsetku nikad nema kraja, vec se ova uprava obrazuje, po Zakonu o drzavnoj upravi, za izvrsne i s njima povezane strucne i inspekcijske poslove.

Leave a Reply