E-servisi

Prevencija zloupotreba platnih kartica

U cilju minimiziranja gubitaka u poslovanju sa platnim karticama i prevencije finansijskog kriminala u Privrednoj komori Srbije održana je “Peta regionalna konferencija fraud foruma

Konferencija je održana u organizaciji Foruma za prevenciju zloupotreba platnih kartica, koji je formiran i radi u okviru Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne komore Srbije. Konferencija je okupila “fraud” menadžere iz Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine – Republike Srpske i Bosanske Federacije, Crne Gore, Rumunije i Srbije, kao i predstavnike VISA International SEE i predstavnike policije Crne Gore i Srbije.

Učesnici konferencije su razmenili iskustva u borbi protiv finansijskog kriminala sa platnim karticama, kao i sigurnosne mere kroz implementaciju PCI DSS standarda i EMV tehnologiju. Posebno interesovanje učesnika konferencije izazvala je prezentacija kojom je predstavljena globalna strategija Visa International u narednom periodu. Konferencija je potvrdila da nesporno postoji interes “fraud” foruma i “fraud” menadžera u regionu za održavanje stalne saradnje u cilju efikasnije prevencije finansijskog kriminala sa platnim karticama i minimiziranja gubitaka na pojedinačnom i regionalnom nivou.

Isto tako, konferencija regionalnih “fraud” foruma biće stalni okvir za ostvarivanje saradnje i razmene iskustava s obzirom da razvoj kartičarstava u regionu nužno nosi sa sobom rizik od zloupotreba i prevara. Kriminalizovani pojedinci i grupe ne prave razliku između brendova platnih kartica, niti granice između država predstavljaju prepreku za njihovo delovanje i saradnju.

Leave a Reply