E-servisi

Privredna komora izdala oko 1000 elektronskih sertifikata

Đuro Vojnović, direktor Centra za elektronsko poslovanje Privredne komore Srbije, izjavio je da do kraja 2010. godine Sertifikaciono telo PKS izdalo oko 1000 kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Od toga broja vlasnici oko 500 sertifikata su preduzeća članovi Privredne komore Srbije.

Centar je razvio desetak servisa u kojima se primenjuju elektronski sertifikati. Najviše se primenjuje elektronsko podnošenje poreske prijave. Ovaj servis se koristi u 10 beogradskih filijala Poreske uprave, kao i u poreskim upravama u Nišu, Kraljevu, Užicu, Čačku, Kragujevcu, Leskovcu, Subotici i Novom Sadu. Od 2011. godine elektronsko podnošenje poreskih prijava biće zakonska obaveza.

Preduzeća su veoma zainteresovana i za korišćenje elektronskog servisa o bonitetu firme. (IKTServis)

One thought on “Privredna komora izdala oko 1000 elektronskih sertifikata

  1. KOVBGD

    245 sertifikata izdato od 2010 do marta 2011…. Djuro, ne lazi, za to se krivicno odgovara…

Leave a Reply