E-servisi

Privredna komora izdala oko 1000 elektronskih sertifikata

Đuro Vojnović, direktor Centra za elektronsko poslovanje Privredne komore Srbije, izjavio je da do kraja 2010. godine Sertifikaciono telo PKS izdalo oko 1000 kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Od toga broja vlasnici oko 500 sertifikata su preduzeća članovi Privredne komore Srbije.

Centra za elektronsko poslovanje Privredne komore Srbije je razvio deset servisa u kojima se primenjuju elektronski sertifikati. Najkorišćeniji servis je elektronsko podnošenje poreske prijave. Ovaj servis se koristi u 10 beogradskih filijala Poreske uprave, kao i u poreskim upravama u Nišu, Kraljevu, Užicu, Čačku, Kragujevcu, Leskovcu, Subotici i Novom Sadu. Od 2011. godine elektronsko podnošenje poreskih prijava biće zakonska obaveza.

Preduzeća su takođe veoma zainteresovana i za korišćenje elektronskog servisa o bonitetu firme.

Leave a Reply