E-servisi

Produkcija Digitalnog Arhiva

Digitalni Arhiv je počeo sa produkcijom, tj. skeniranjem i slikanjem oktobra 2008. godine kao Pilot Projekat

Produkcija u punom režimu, uzimajući u obzir prostor, broj ljudi i računarske kapacitete počela je od januara 2009. godine. Aktivnosti u okviru Digitalnog Arhiva u poslednja tri meseca se odvijaju na više frontova, i to:

  • produkcijske aktivnosti,

  • projektne aktivnosti,

  • edukacija kadrova.

U okviru produkcijskih aktivnosti se radi na:

  • skeniranju Zemljišnih Knjiga za potrebe ustrojavanja Katastra nepokretnosti nad teritorijom Službe Beograd (pripreme za izlaganje),

  • skeniranju Zemljišnih Knjiga za Katastarsku opštinu Sopot – ustrojen KN,

  • unosu meta podataka za Katastarsku opštinu Sopot (Zemljišne knjige i Parcelarnik),

  • kontroli kvaliteta za skenirane Zemljišne knjige KO Sopot,

  • rad na popisu dela dokumentacije (Triangulacija) u okviru Arhiva i skeniranju Trigonometrijskih Obrazaca vezanih za Triangulaciju,

  • pripremi za skeniranje originala ODK 1:5000.

Rezultati rada od januara 2009. godine do danas se mogu videti iz priloženih grafikona i tabela.

Broj urađenih knjiga i unetih meta podataka Parcelarnika Sopota

Zemljišne knjigeMeta podaciKontrola slika
Januar 200970
Februar 20091535600
Mart 2009742700025000

U ovoj fazi vršena je kontrola svakog pojedinog snimka strane ZK za svih 150 knjiga Sopota kako bi se uspostavile pravilne kontrolne procedure.

Ustanovljen je mali procenat grešaka što govori o pažljivom radu operatera.

Leave a Reply