E-servisi

Projekat IGIS – Centar za daljinski detekciju

Održana je peta obuka za zaposlene u Odeljenju za daljinsku detekciju pod nazivom Biotopi.

Predavanje “Mogućnosti očuvanja biodiverziteta prirodnih staništa” izlagao je Cédric Elleboode, predstavnik firme “Biotope” iz Francuske. Praktični deo kursa je realizovan korišćenjem softverskog paketa ArcGIS sa dodatkom Biotope alata.

Prezentaciji i kursu prisustvovali su stručnjaci iz Republičkog geodetskog zavoda, kao i predstavnici institucija Vlade Republike Srbije:

  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/ Uprava za šume;
  • Zavod za zaštitu prirode;
  • Šumarski fakultet;
  • Građevinski fakultet/ Odsek za geodeziju;
  • Institut za botaniku / Biološki fakultet.

Prezentacija je imala za cilj upoznavanje polaznika kursa sa osnovama o fragmentaciji prirodnih staništa i njenom uticaju na biodiverzitet, kao i o metodologiji projektovanja koridora za životinjske vrste radi redukovanja fragmentacije prirodnih staništa.

Ulazni podaci korišćeni tokom obuke su podaci o prirodnim staništima dobijeni daljinskom detekcijom ili prikupljeni od drugih institucija. Automatskim i poluautomatskim metodama korišćenjem Biotope alata projektovane su trase potencijalnih koridora, čijim bi se kreiranjem očuvao biodiverzitet prirodnih staništa.

Leave a Reply