E-servisi

Projekat IGIS – Centar za daljinsku detekciju

Završena je četvrta obuka u oblasti daljinske detekcije, prema ugovorenoj dinamici kroz implementaciju projekta IGIS. Predavači kursa su bili dr.Patrice Bicheron i Scharlote Mathian.

Na naprednom kursu “eCognition” i “Overland” prisutvovali su stručnjaci iz Republičkog geodetskog zavoda, ali i predstavnici institucija Vlade Republike Srbije, koji su ujedno i korisnici multispektralnih snimaka:

Ministartsvo unutrašnjih poslova / Odeljenje za vanredne situacije;

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, vodoprivrede i šumarstva / Uprava za šume;

Šumarski fakultet;

Građevinski fakultet / Odsek za geodeziju;

Zavod za zaštitu prirode;

Republički hidrometrološki zavod Srbije.

Napredni kurs imao je za cilj da se mladi stručnjaci u Centru za daljinsku detekciju upoznaju sa kombinovanim metodama obrade multispektralnih snimaka softverima “eCognition” i “Overland”.


Obrađeni multispektralni snimak iz 2011.god. okolina Bečeja. Proces obrade je kombinovan u softveru “Overland” i “eCognition”. Rezultat je tematska karta poljoprivrednih kultura

Rezultati kursa omogučiće da se softverima “eCognition” i “Overland” unaprede metode segmentacije u obradi snimaka, naročito za manje osetljive segmente vode, oblaka, senki i urbanih sredina. U postupku svakog započinjanja izrade algoritama za obradu, u segmentu obrade i na samom kraju završetka obrade multispektralnih snimaka, rezultati, biofizički parametri, segmentacija i klasifikacija prolaze proces validacije kontrolnim tematskim tačkama. Takođe. svaka faza prolazi i pregled francuskih predavača, koji rezultiraju njihove zaključke utisaka vežbe, kao i rad polaznika.

Realizacijom radionice, dr.Patrik Bišeron ocenio spremnost mladih stručnjaka RGZ-a iz Centra za daljinsku detekciju u obradi multispektralnih snimaka na području Bečeja iz perioda snimanja 2011. godine i prikupljanja tematskih orijentacionih tačaka, apelujući da je neophodno jačanje saradnje i priključenje drugih institucija sa Republičkim geodetskim zavodom, kako bi se naredni obrađeni snimci, obogaćeni tematikom više, blagovremenije i svrsishodnije upotrebljavali. Rezultati međuinstitucione saradnje nadležnih institucija rezultiralo bi benefite, kako na državnom nivou, tako i za sve potencionalne korisnike.

Leave a Reply