E-servisi

Projekat prekogranične saradnje elektronske Vlade u lokalnim javnim administracijama u Rumuniji i Srbiji

U okviru realizacije projekata prekogranične saradnje 4. avgusta na Devojačkom Bunaru održana je završna Konferencija na kojoj je predstavljen Projekat E-upravljanja u lokalnoj upravi u Rumuniji i Srbiji – Pomenuti događaj deo je projekta pod nazivom „Razmena najboljih praksa Elektronske vlade u lokalnoj samoupravi“ kojeg finansira IPA Program prekogranične saradnje između Rumunije i Republike Srbije, projekat se realizuje od strane Univerziteta „Eftimije Murgu“ iz Rešice u saradnji sa opštinom Moldova Noua, opštinom Alibunar i Demokratskim Formumom nemaca iz županije Karaš Severin

Prema Akcionom planu koji je usvojila Evropska unija, sve zemlje koje pripadaju ili žele da pripadaju velikoj evropskoj porodici treba da pokrenu razvoj sistema elektronske vlade. Portal sistema javnih servisa predstavlja ulazna vrata u virtualni prostor informacija, odnosno servisa koji su dostupni građanima i privrednim subjektima, a obezbeđuje ih državna administracija. Uvođenje kol centra u Opštinskoj upravi u Alibunaru potvrđuje da je ova južnobanatska opština uhvatila korak sa svetom, što se videlo i na pomenutom skupu održanom 4. avgusta na Devojačkom Bunaru.

Učesnici pomenute konferencije predstavili su teoretski aspekt Elektronske uprave, i vodili raspravu o praksi E-uprave u lokalnim samoupravama u županiji Karaš Severin, Rumunija, i opštine Alibunar iz Srbije. Valja istaći da je zadnji susret u okviru pomenutog projekta okupio nastavnike i predstavnike lokalne samouprave iz Rešice i Moldova Noua županije Karaš-Severin i opštine Alibunar.

O cilju realizacije pomenutog projekta govorili su menadžer istog Adina Popa, prorektor Univerziteta „Eftimije Murgu“ prof. dr ing. Gillich Rainer Gilbert, predstavnik opštine Alibunar Slađana Vukajlović predstavila je primenu dobre prakse i novog sistema Elektronske vlade u opštini Alibunar. O primeni sistema opštinske uprave Moldova Noua govorio je Alin Datku, naglasivši da je primena po standardima Evropske unije zaživela u svim ostalim opštinama u Rumuniji. Gospođa Rodika Blidišel predstavila je E-upravu u županiji Karaš Severin. Predstavnik opštine Alibunar Slađana Vukajlović predstavila je dobru praksu elektronske uprave i prikazala vizuelnu stranu novoinstalisanog sistema u opštinskoj upravi koji je u službi građana jer im pomaže da brže rešavaju svoje probleme pred javnim servisom za građane, za firme i dala ocenu njihovog stanja.

Pomenuti projekat finansiran je sredstvima IPA fonda EU, a kofinansirale vlade Srbije i Rumunije.

Leave a Reply