E-servisi

Projekat: razvoj koncepta masovne procene

U periodu od 26-30.09.2011. godine u Republičkom geodetskom zavodu održana je sedma radionica na temu masovne procene vrednosti nepokretnosti, za odeljenje masovne procene vrednosti nepokrenjtnosti, sa eksperatima iz Švedske uprave za kartografiju, katastar i registraciju nepokretnsti i Geodetske uprave Republike Slovenije.

U okviru projekta “Razvoj koncepta masovne procene vrednosti nepokretnosti” održana je šesta radionica u cilju nastavka radova na izradi konceptualnog modela IT strukture sistema kupoprodajnog registra. Na radionici su učestvovali eksperati: g-dina Hans Soderbloma, g-dina Sannagard Jorgena, g-dina Dušana Mitrovića i odeljenje masovne procene vrednosti nepokretnosti sa projeknim timom.

Radionica je bila posvećena nastavku radova na izradi konceptualnog modela IT strukture sistema kupoprodajnog registra kao preduslova za uspostavljanje sistema masovne procene. Eksperti su prikazali registre transakcija u Švedskoj i Sloveniji i preneli svoja iskustva na gradnji istih. Diskutovano je o izvorima i načinu prikupljanja podataka o transakcijama, kako za registar tako i za proces masovne procene nepokretnosti.

Zaposleni u RGZ-u su prezentovali postignute rezultate kako za poljoprivredno zemljište tako i za stanove.

Definisane su dalje aktivnosti na izradi sistema kupoprodajnog registra, rada na analizama tržišta i predlozima modela.

Na osnovu prikazanih rezultata projektnog tima za masovnu procenu, eksperti su konstatovali napredak u procesu masovne procene vrednosti nepokretnosti.

Leave a Reply