E-servisi

Promocija i popularizacija elektronskih komunikacija i informacionog društva

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva i Uprava za digitalnu agendu uputili su javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva. Vlada Srbije usvojila je Program kojim se utvrđuju način i uslovi korišćenja sredstava u programu podrške elektronskih komunikacija i informacionog društva, kako bi se doprinelo realizaciji utvrđenih strateških prioriteta u ovim oblastima.

U okviru Evropske unije informacione i komunikacione tehnologije prepoznate su kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se „Digitala agenda za Evropu”. Digitalnu agendu za Srbiju čine Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine i Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica, koja mogu da predlože projekte vezane za organizaciju konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Podrška projektu koji je izabran predviđa dodelu bespovratih finansijskih sredstava u maksimalnom iznosu od 5.000.000 dinara, a ukupan iznos sredstava koja će biti dodeljena za sve izabrane projekte iznosi maksimalno 10.000.000 dinara.
Sve aktivnosti koje su predložene projektom moraju da budu sprovedene na teritoriji Republike Srbije do kraja 2011. Predlozi projekata podnose se Ministarstvu, a detaljno uputstvo za podnošenje prijave i obrazac prijave projekta nalaze se na adresi: www.digitalnaagenda.gov.rs.

Leave a Reply