E-servisi

Promovisati usluge elektronskog bankarstva

Državni sekretar za digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Jasna Matić ocenila je danas da je bankarski sektor u Srbiji prvi počeo da hvata korak sa svetom i da, zahvaljujući tome, građani imaju mogućnost da koriste napredne usluge elektronskog bankarstva.

Matić je na otvaranju 11. konferencije posvećene bankarskim tehnologijama “Tehnobenk 2011” navela da je uvođenjem elektronskog poslovanja građanima omogućeno da svoje poslove obavljaju putem interneta, čime izbegavaju čekanje u redovima i štede vreme.

Ona je najavila da će resorno ministarstvo u cilju popularizovanja ove vrste poslovanja izraditi dva priručnika – „Šta kupiti na internetu” i “Kako biti preduzetnik na internetu“.

Prema njenim rečima, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva zajedno sa JP “Pošta Srbije” radi na projektu koji je usmeren na olakšavanje logistike za izvoz pošiljki malih vrednosti, čiji je cilj povećanje izvoza.

Ovaj projekat će, kako je istakla, omogućiti malim preduzetnicima da šalju male pošiljke svojih proizvoda širom sveta, a da im troškovi carinjenja i logistike ne opterete proizvod i time ga učine manje konkurentnim.

Matić je izrazila nadu da će bankarski sektor u narednim godinama predvoditi uvođenje novih tehnologija i nastaviti da promoviše internet kao platformu na kojoj se mogu obavljati transakcije i poslovanje.

Generalni direktor platnog sistema Narodne banke Srbije Snežana Zeković je izjavila da se finansijski sistem u našoj zemlji ubrzano razvija.

Ona je napomenula da su efikasnost i sigurnost korišćenja instrumenata plaćanja i platnih servisa od posebnog interesa za centralnu banku jer se time sprečavaju zloupotrebe, čuva poverenje u nacionalnu valutu i obezbeđuje finansijska stabilnost.

Prema njenim rečima, NBS podstiče konkurenciju i inovacije u oblasti platnih usluga, ali i unapređenje procesa upravljanja rizicima i kontinuitetom poslovanja.

NBS u razvoju platnih usluga posebnu pažnju poklanja harmonizaciji regulative sa EU, izveštavanju o platnim uslugama, implementaciji šeme kreditnih zaduženja i prelasku na čip tehnologiju u dina kard sistemu, naglasila je Zeković.

Leave a Reply