E-servisi

Prostorna referentna mreža Republike Srbije

Republički geodetski zavod, sektor za geodetske radove završio je “Prostorna referentna mreža Republike Srbije, Merna kampanja 2011 – 2012..”, koja je realizovana u okviru projekta IGIS.

Republički geodetski zavod, sektor za geodetske radove u skladu sa Pravilnikom za osnovne geodetske radove (Službeni glasnik Republike Srbije “br.19/12.”), uspešno je realizovao kampanju “Prostorna referentna mreža Republike Srbije – Epoha 2011-2012”.

Kampanja je obuhvatala merenja vektora na tačkama Prostorne referentne mreže Republike Srbije i realizovana je tokom 2011.godine od, 10.maja do 25.oktobra, i u periodu od 19.aprila do 20.septembra 2012.godine.

Ukupan broj tačaka Prostorne referentne mreže Republike Srbije, na kojima su izvedena merenja, je 838, od toga 43 tačke prostorne referentne mreže su obnovljene i prenumerisane. Svim novostabilizovanim tačkama Prostorne referentne mreže Republike Srbije, pored starog imena dodat je sufiks A ili B (R151B). Takođe, ovim merenjima izmereno je 1662 GPS vektora. Datum Prostorne referentne mreže Republike Srbije – Epoha 2011-2012., definišu koordinate dvanaest tačaka osnovne prostorne referentne mreže – EUREF-SRBIJA. Koordinate ovih tačaka sračunate su u datumu ETRF2000.

Sva merenja u kampanji “Prostorna referentna mreža Republike Srbije – Epoha 2011-2012”, izvedena su u cilju osiguranja integriteta i praćenja vremenske evolucije prostornog koordinatnog referentnog sistema. U samoj fazi merenja izvršena je preliminarna obrada rezultata merenja, koja je podrazumevala procesiranje GPS vektora definisanih planom merenja. Nakon preliminarne obrade izvršeno je arhiviranje datoteka sa originalnim podacima merenja.

Kampanju su, tokom dve godine, realizovali diplomirani geodetski inženjeri iz sektora za geodetske radove, koji su, u zavisnosti od vremenskih prilika i konkretnih situacija na terenu, planirali ukupno vreme za obavljanje merenja, kao i raspored sesija i raspored kampanja po opažačkim danima.

Leave a Reply