E-servisi

Prostorni plan Grada Užica na geoportalu Srbije

Skupština Grada Užica donela je Prostorni plan Grada Užica u junu 2010. godine. Prostorni plan definiše strateški okvir prostornog razvoja područja grada kroz etapna planska rešenja, koja se realizuju kao obavezujuća i prioritetna rešenja do 2015. godine i dugoročna rešenja za vremenski period do 2025. godine, koja imaju upućujući karakter i obavezu preispitivanja.

Grad Užice dostavio je Republičkom geodetskom zavodu tekstualni i grafički deo Prostornog plana radi pripreme i objavljivanja na geoportalu. Republički geodetski zavod pripremio je grafički deo plana za objavljivanje na geoportalu u vektorskom obliku.

link:
Prostorni plan Grada Užica na geoportalu…

Referalna karta plana namene prostora je dostupna za uvid i to za sledeće tematske celine:

  • Šumska i lovna područja
  • Poljoprivredna područja
  • Vodna područja
  • Građevinsko zemljište
  • Zona uticaja kompleksa posebne namene
  • Saobraćaj

Pored grafičkog dela plana moguće je preuzeti i tekstualni deo prostornog plana na linku:www.geosrbija.rs/Datoteke za preuzimanje.

Pošto geoportal obezbeđuje interoperabilnost prostornih podataka iz različitih institucija od velikog značaja je mogućnost preklapanja sadržaja prostornog plana sa drugim raspoloživim geopodacima kao što su ortofoto i katastarske parcele.

Leave a Reply