E-servisi

Prostorni plan opštine Blace na geoportalu

Na geoportalu je dostupan za pregled Prostorni plan opštine Blace.

Skupština opštine Blace donela je Prostorni plan opšine Blace u junu 2011. godine (Službeni list opštine Blace br. 4/2011). Prostornim planom su razrađena načela prostornog uređenja, utvrđeni ciljevi prostornog razvoja, organizacija, zaštita i korišćenje prostora, kao i drugi elementi značajni za prostorni razvoj opštine Blace.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji opština je u obavezi da objavi planski dokument u elektronskom obliku kako bi bio dostupan putem interneta. Opština Blace je dostavila Republičkom geodetskom zavodu tekstualni i grafički deo Prostornog plana radi pripreme i objavljivanja na geoportalu. Republički geodetski zavod pripremio je referalnu kartu namene prostora u vektorskom obliku za objavljivanje na geoportalu.

Referalna karta plana namene prostora je dostupna za uvid i to za sledeće tematske celine:

  • Poljoprivredno zemljište
  • Šumsko zemljište
  • Vode i vodna područja
  • Građevinsko zemljište
  • Saobraćajna infrastruktura i
  • Ostale površine i namene.

Odlukom o izradi Prostornog plana opštine Blace predviđena je i izrada Strateške procene uticaja Prostornog plana na životnu sredinu. Strateška procena uticaja na životnu sredinu radi se u cilju obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

Datoteke za preuzimanje
Tekstualni deo Prostorni plan opštine Blace…
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu…

Pored uvida u grafički deo plana namene prostora moguće je na početnoj strani geoportala preuzeti tekstualni deo prostornog plana i izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Link
Prostorni plan opštine Blace na geoportalu…
Tekstualni deo plana i izveštaj…

Leave a Reply