E-servisi

PRVA ELEKTRONSKA PRIJAVA POREZA

Iz kompanije ” Yu Point” podneta prva poreska prijava putem elektronskog potpisa. Elektronski sertifikat PKS donosi uštede svima koji ga koriste jer štedi novac i vreme, ali i olakšava i pojednostavljuje poslovanje.

Domaća preduzeća mogu od danas da podnose poreske prijave Poreskoj upravi elektronskim putem iz pet velikih gradova – Beograda, Niša, Kragujevca, Novog Sada i Leskovca. Ova savremena pogodnost moguća je zahvaljujući elektronskom potpisu, odnosno elektronskom sertifikatu koji ima Privredna komora Srbije, a koji je dobila 11. septembra prošle godine. Sertifikat o elektronskom potpisu Privredna komora Srbije izdaje besplatno svojim članicama, odnosno velikim i malim kompanijama, kao i privrednim subjektima.

Prva elektronska poreska prijava poslata je iz kompanije “Yu Ponit”, a učinio je to njen vlasnik i generalni direktor Zoran Drakulić. Za sada je ovo pilot projekat koji Privredna komora Srbije radi zajedno sa Poreskom upravom, a već od 1. januara iduće godine podnošenje poreskih prijava elektronskim putem uz elektronski potpis biće zakonska obaveza.

-Privredna komora Srbije je akreditovana od Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo kao Kvalifikovano sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za pravna i ovlašćena fizička lica i PKS je to počela da radi – rekao je Miloš Bugarin, predsednik PKS. – Elektronski sertifikat PKS donosi uštede svima koji ga koriste jer štedi novac i vreme, ali i olakšava i pojednostavljuje poslovanje. Podnošenje poreskih prijava obavlja se lako i jednostavno, a PKS radi i na razvijanju drugih servisa., kao što su prijavljivanje i odjavljivanje radnika.
Bugarin je podsetio da elektronski potpis omogućava firmama i građanima da dokumenta potpisuju elektronskim putem bez svojeručnog potpisa, sklapaju ugovore i obavljaju druge transakcije. Dodao je da uz PKS, pravo na izdavanje sertifikata o elektronskom potpisu imaju još PTT i MUP Srbije.
Razvijajući servise za korišćenje elektronskog potpisa, Privredna komora Srbije pomaže da se korišćenje interneta u Srbiji poveća, a privreda godišnje uštedi, prema procenama PKS, oko 600 miliona evra.
Pomoćnik direktora Poreske uprave Dejan Vidojević, rekao je da će ovaj pilot projekat već od 1. januara prerasti u zakonsku obavezu jer se pripremaju izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji će uvesti kao obavezu podnošenje poreskih prijava elektronskim putem.
Do 1. marta iduće godine projekat će biti sasvim gotov i u primeni, s tim što će do 1. juna trajati probni period, a posle toga podnošenje poreskih prijava obavljaće se putem intereneta uz elektronski potpis – najavio je Vidojević. – Na ovaj način brže će se iskoreniti takozvana „siva zona“ i svaki oblik korupcije jer na šalterima imate kontakte zaposlenih i onih koji podnose prijave. Kada se to radi elektronskim putem toga nema, prijava jednostavno stigne i ide na dalju obradu.

Vidojević je rekao da ljudi koji sada rade na šalterima u Poreskoj upravi neće biti proglašeni za tehnološki višak i dobiti otkaze, nego će se prekvalifikovati kako bi obavljali poslove kontrole u Poreskoj upravi.

Zoran Drakulić, vlasnik “Yu Pointa” nije krio zadovoljstvo što je njegova firma počela da koristi ovaj servis i u Srbiji. –Mi smo aktivni članovi Privredne komore Srbije, a ovaj servis će nam pomoći da smanjimo troškove – naglasio je Drakulić. – Već imamo iskustva sa plaćanjima putem interneta i u poslovanju sa bankama. To nam je pomoglo da smanjimo administraciju i ubrzamo tokove novca.

U prezentaciji koju je predstavio Đuro Vojnović, direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje PKS, videlo se koliko je jednostavno i lako podneti poreske i druge prijave i elektronski potpisati dokumenta, a koliko su velike uštede u vremenu, novcu.

One thought on “PRVA ELEKTRONSKA PRIJAVA POREZA

Leave a Reply