E-servisi

Prva elektronska sednica Vlade protekla bez ikakvih tehničkih problema

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić izjavila je danas da je prva elektronska sednica Vlade protekla u najboljem redu i bez ikakvih tehničkih problema u funkcionisanju nove aplikacije.

Matić je na konferenciji za novinare, održanoj nakon prve elektronske sednice, podsetila na to da je projekat uvođenja elektronske Vlade, na kojem su radile kompanije “Komtrejd” i “Telekom Srbija”, finansiran sredstvima iz Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 27 miliona dinara, što uvećano za porez na dodatu vrednost iznosi približno 31 milion dinara.

Ona je najavila da će sledeće nedelje svi ministri dobiti nove mobilne telefone na koje će im biti prosleđivan dnevni red za sednice Vlade, a preko tih uređaja moći će i da pristupe pojedinim tačkama dnevnog reda.

Do sada je za svaku sednicu Vlade štampano približno 500.000 listova papira i trošeno u proseku oko deset tonera za štampače, a ako se u obzir uzmu ti troškovi i troškovi fotokopiranja dokumenata, proizilazi da će se uvođenje elektronske Vlade isplatiti za manje od godinu dana, objasnila je Matić.

Prema njenim rečima, jedan deo dokumenata na sednici ipak je bio u štampanom obliku jer je reč o strogo poverljivim dokumentima sa oznakom službena tajna, za koje su procedure unošenja u personalne računare komplikovane, s obzirom na to da Srbija još nema zakon o elektronskim dokumentima.

Matić je ukazala na to da bi predlog tog zakona trebalo već sutra da se nađe u Skupštini Srbije i dodala da bi taj zakon, zajedno sa Zakonom o elektronskom potpisu, koji je već usvojen, trebalo da omogući skraćivanje svih procedura u državnoj upravi, kao i njihovu transparentnost.

Govoreći o tome da li je sistem elektronske Vlade zatvorenog ili otvorenog tipa, ona je objasnila da je on, iz bezbednosnih razloga, instaliran u okviru samih službi Vlade, tako da nema mogućnost pristupa internetu, niti ubacivanja novog softvera bez ovlašćenja.

Prema njenim rečima, prilikom glasanja automatski se podiže aplikacija koja je, iz bezbednosnih razloga, dostupna samo njenom korisniku, odnosno ministru, a ne nekome spolja.

Matić je najavila da će posle prve sednice elektronske Vlade naredni korak u sledećoj godini biti uvođenje elektronskog sistema u zakonodavnoj i sudskoj vlasti kako bi se povećala efikasnost i smanjili troškovi države.

Prema njenim rečima, građani i privreda će na taj način imati daleko transparentnije procedure, a samim tim će biti smanjen i prostor za korupciju.

Leave a Reply