E-servisi

Prva elektronska sednica Vlade uspešno održana

Premijer dr Mirko Cvetković predsedavao je danas prvom elektronskom sednicom Vlade Republike Srbije. Umesto stotina stranica štampanih materijala ministri će na sednice Vlade ubuduće donositi samo elektronsku identifikacionu karticu za pristup sistemu elektronskih sednica.

Elektronske sednice Vlade ubrzaćeprocese donošenja odluka, povećatitransparentnost i značajno unaprediti funkcionisanje Generalnog sekretarijata Vlade. Realizacijom ovog projekta Vlada pokazuje čvrsto opredeljenje za razvoj elektronske uprave, aznačaj projekta se ogleda i u tome što će najviši predstavnici izvršne vlasti svakodnevno koristiti moderne tehnologije, čime će i sami bolje razumeti ulogu informacionih tehnologija i efekte njihovog korišćenja u poslovima uprave. Ovim je načinjen krupan korak u ukupnom razvoju elektronske uprave”, istakla je ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić.

Kroz postupak javne nabavke na tenderu, ugovor za realizaciju dodeljen je konzorcijumu preduzeća Spinnaker New Technologies (član ComTrade Group) i Telekom Srbija, koji su projekat “Informacioni sistem Vlade Republike Srbije” realizovali u ugovorenom roku. Vrednost ugovora koji se finansira iz sredstava NIP-aje 27.396.480,60 dinara.

Upotrebom sistema elektronskih sednica ostvariće se i značajne uštede na troškovima papira, umnožavanja, održavanja štamparskih i kopir mašina, kao i drugim povezanim logističkim troškovima.

Leave a Reply