E-servisi

PRVI ZAHTEV ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA

Cilj naše kompanije je da se korespondencija sa svim partnerima u Srbiji ubuduće obavlja elektronski, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, izjavio generalni direktor Delta Sport Grupe Goran Karić

Prvi zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata podneo je 25. septembra 2009. generalni direktor Delta Sport Grupe Goran S. Karić. Prilikom podnošenja zahteva, Goran Karić je izjavio da je sa nestrpljenjem očekivao da zakon o elektronskom potpisu u Srbiji zaživi.

-Cilj Delta Sport Grupe je da za što kraće vreme u potpunosti uvede elektronski potpis u internu upotrebu u kompaniji, kao i da se kompletna korespodencija sa svim partnerima u Srbiji ubuduće obavlja elektronski, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, izjavio je Karić.

On je dodao da se uštede koje će kompanija na taj način ostvariti mere u milionima dinara i da će ta sredstva biti preusmerene u otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje novih radnika.

Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo nedavno je akreditovalo Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije (PKS CA) kao Kvalifikovano sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za fizička lica i ovlašćena fizička lica. Od sada će Privredna komora Srbije svim svojim zainteresovanim članicama, bez nadoknade, izdatvati kvalifikovani elektronski sertifikat na DINERS Club platnim čip karticama, validnim u Srbiji i Crnoj Gori.

PKS CA kvalifikovani elektronski sertifikati se u opštem slučaju mogu koristiti za većinu transakcija elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, koje se baziraju na upotrebi kvalifikovanih elektronskih sertifikata.U takve transakcije spadaju:transakcije elektronskog poslovanja fizičkih i pravnih lica, pristup bezbednim web sajtovima i drugim on-line sadržajima, elektronsko potpisivanje dokumenata, šifrovanje i dešifrovanje elektronskih dokumenata itd.

Leave a Reply