E-servisi

Pušten u rad Informacioni sistem trgovine Srbije

Statistička aplikacija za praćenje kretanja u oblasti trgovine i ostalih usluga realizovana je u okviru dva projekta ministarstva trgovine i usluga sa ciljem izgradnje informacione osnove za kreiranje i vođenje ekonomske politike u ovim oblastima. Navedeni projekti jesu “Unapređenje analitike podataka sektora usluga” koji je realizovan u 2008. godini, i “Izgradnja jedinstvenog informacionog sistema trgovine Republike Srbije“, koji je realizovan u 2010. godini.

Projekat “Unapređenje analitike podataka sektora usluga” ima za cilj obezbeđenje informacione osnove za uporednu analizu stanja i praćenje kretanja u različitim sektorima uslužne delatnosti, osim finansijskih poslovnih usluga. Projekat “Izgradnja jedinstvenog informacionog sistema trgovine Republike Srbije” ima za cilj da obezbedi detaljne informacije za sektor trgovine.

Izgradnja razvijenog informacionog sistema sa kvalitetnim i pouzdanim podacima predstavlja ključni preduslov za praćenje stanja i kretanja u trgovinskom i ukupnom uslužnom sektoru Republike Srbije. To je osnovni preduslov i za efikasno upravljanje razvojem navedenih sektora privrede koji u velikoj meri opredeljuju ukupna kretanja na našem tržištu.

Činjenica je da se Republika Srbija upravo nalazi u procesu tranzicije i na putu ka punoj i funkcionalnoj tržišnoj privredi. U procesu pridruživanja Evropskoj uniji kao jedan od najosetljivijih i najsloženijih ekonomskih zadataka svakako je izgradnja moderne strukture tržišta i trgovine.

Trgovina i ostale usluge jesu oblasti sa najvećim ekonomskim rastom u Evropskoj uniji. Poznato je da u većini zemalja zapošljavaju preko 2/3 od ukupnog broja zaposlenih u privredi. U sličnom pravcu odvijaju se i tokovi u Republici Srbiji. Navedene oblasti ostvarile su najbrži rast broja zaposlenih u poslednjoj dekadi, čime ove delatnosti zauzimaju posebno mesto u prioritetima ekonomskog razvoja Srbije i uključivanja zemlje u tokove na jedinstvenom tržištu Evropske unije.

Statistička aplikacija omogućava pristup bazi podataka sa ekonomskim indikatorima zvanične statistike, obračunatim u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, kao i raspoloživim podacima iz drugih administrativnih izvora (Registar privrednih subjekata). U okviru realizovanih projekata sprovedena su i nova statistička istraživanja, čime su obezbeđeni ključni nedostajući podaci iz ovih oblasti. Za trgovinu to su prvenstveno podaci o trgovinskoj mreži, prometu po pojedinim trgovinskim formatima, nabavnoj vrednosti prodate robe, kao i niz drugih relevantnih podataka o rezultatima poslovanja koji su osnova za praćenje performansi trgovine Srbije u celini i pojedinih oblasti trgovine (KD 50, 51 i 52). U okviru poslovnih usluga istraživanje se odnosi na poslovnu klimu i osnovne tendencije i očekivanja u navedenom sektoru.

Pretraživanje podataka i prikazi traženih izveštaja su brzi, jednostavni i prilagođeni potrebama širokog kruga korisnika. Metodološka objašnjenja olakšavaju korisnicima izbor odgovarajućih pokazatelja, pravilno sagledavanje pojave i pružaju dodatne informacije za analitičke potrebe.

Podaci su organizovani u dve celine : trgovina i usluge. svaka od ovih oblasti prikazana je u okviru 3 podoblasti koje čine posebne logičke celine.

U bazi podataka TRGOVINA navedeni su detaljni podaci o čitavom trgovinskom sektoru koji su prvi put grupisani, statistički obrađeni i prikazani kroz podelu na sledeće oblasti: trgovina na malo (KD 52), trgovina na veliko (KD 51) i trgovina na veliko i trgovina na malo vozilima i motociklima (KD 50). Oblast KD 50 obuhvata sve delatnosti u vezi sa motornim vozilima i motociklima, osim proizvodnje i iznajmljivanja.

Ovakvim grupisanjem, kao i primenom 2005. kao bazne godine, omogućena je potpuna uporedivost indikatora sa statističkim indikatorima u statističkom sistemu Evropske unije. U bazi USLUGE unutrašnja trgovina podeljena je na trgovinu na veliko i trgovinu na malo u skladu sa nacionalnim standardima koji su važili kada je projekat rađen (2008. godine). Isto tako, u bazi USLUGE nalaze se samo neki od pokazatelja razvoja unutrašnje trgovine, dok su u bazi TRGOVINA navedeni sveobuhvatni podaci.

One thought on “Pušten u rad Informacioni sistem trgovine Srbije

Leave a Reply