E-servisi

Radionica o institucionalnom okviru NIGP-a

Uz podršku INSPIRATION projekta održana je radionica o institucionalnom okviru INSPIRATION projekat u okviru komponente podizanje svesti i komunikacija, podržao je organizaciju radionice o institucionalnom okviru NIGP-a. Radionica je održana 04. oktobra 2013. godine u Beogradu.

Od esencijalnog značaja za uspostavljanje NIGP-a je kreiranje funkcionalnog organizacionog i pravnog okvira. Imajući u vidu složenost i vremensko trajanje INSPIRE implementacije, organizovana je radionica radi razmene iskustava na evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou o dobroj praksi i izazovima u implementaciji.

Zahvaljujući podršci INSPIRATION projekta omogućeno je učešće vodećih eksperata iz Nemačke, Austrije, Hrvatske i Makedonije u definisanju organizacionih i pravnih instrumenata za izradu infrastrukture prostornih podataka. Prisutni su upoznati sa statusom implementacije INSPIRE direktive u nacionalno zakonodavstvo, kao i o organizacionim i tehničkim aspektima kroz prezentacije:

  • INSPIRATION – Infrastruktura prostornih podataka u zemljama Zapadnog Balkana: Christian Ansorge, INSPIRATION tim
  • Zakonski i institucionalni okvir za INSPIRE – implementacija u Nemačkoj: Martin Lenk, Savezno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost, Nemačka
  • SDI u Hrvatskoj – Izazovi u implementaciji zakona: Marjana Zelić, Državna geodetska uprava, Republika Hrvatska
  •  SDI u Makedoniji – Nacrt SDI zakona: Sonja Dimova, Agencija za katastar nepokretnosti, Republika Makedonija

Nakon sesije o institucionalnim pitanjima i iskustvima na izradi i primeni zakona o SDI održan je okrugli sto sa učesnicima. Miloš Živković, predsednik Radne grupa za pravni okvir i Slaviša Tatomirović, predsednik Radne grupe za saradnju predsedavali su diskusijom.

Prisutni su iskazali interesovanje za iskustava i nacionalna rešenja koja se odnose na: organizacione aspekte realizacije projekta iz oblasti zaštite životne sredine; uslovima za razmenu podataka i korišćenje slobodnih prostornih podataka od strane javnih preduzeća; nadležnostima i obavezama SDI organa i drugih učesnika; načina finansiranja proizvodnje podataka o prostoru i druga pitanja od značaja za uspostavljanje SDI komponenti.

Pored toga, predstavnici nacionalnih institucija prezentovali su značaj geoinformacija za obavljanje poslova iz nadležnosti svojih organizacija, kao i realizaciju aktuelnih projekata zasnovanih na upotrebi podataka o prostoru, pri čemu su prezentovane sledeće teme:

  • Integracija RGZ Adresnog Registra sa JIS MUP-a: Sreten Krstić i Ivan Kolavčić, Ministarstvo unutrašnjih poslova
  • Upotreba GIS-a u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011: Milivoje Grbović, Republički zavod za statistiku
  • Značaj geopodataka za hidrometeorologiju: Slavimir Stevanović, Republički hidrometeorološki zavod
  • Infrastruktura prostornih podataka za poljoprivredu: Borislav Brunet, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
  • Razmena podataka u javnoj administraciji – iskustvo sa mash-up: Mirsad Agović, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
  •  Upotreba geoinformacija u transportnom sektoru: Ivana Kostić i Dušan Ilkić JP “Putevi Srbije”

Sesija sa nacionalnim prezentacijama je pokazala važnost umrežavanja javnih institucija i neophodnost međusobne saradnje na obezbeđenju efikasnih javnih servisa zasnovanih na prostornim podacima. Usled toga naglašena je neophodnost unapređenja postojećih kapaciteta i bolja dostupnost i razmena geoinformacija kroz uspostavljanje NIGP-a prema zahtevima i potrebama nacionalnog geo-sektora. /p>

Prvenstveno, radionica je imala za cilj upoznavanje članova Saveta NIGP-a i radnih grupa sa statusom i izazovima u implementaciji INSPIRE direktive u evropskim zemljama i regionu, radi pronalaženja adekvatnih rešenja u realizaciji aktivnosti na formulisanju strategije, zakona o NIGP-u i sporazuma o saradnji. Pored članova tela NIGP-a, radionici su prisustvovali su i predstavnici ministarstava, zavoda, agencija, organa autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava, javnih preduzeća, naučno-obrazovnih ustanova i privatnog sektora koji proizvode ili koriste geopodatke.

Leave a Reply