ratel
E-servisi

RATEL u zakonskom roku uplatio sredstva za podsticanje domaće kinematografije

Republička agencija za elektronske komunikacije je, u skladu sa odredbama članova 19. i 20. Zakona o kinematografiji, uplatila iznos od 40.484.363,72 dinara na poseban račun Filmskog centra Srbije.
Ta sredstva su namenjena podsticanju domaće kinematografije, a uplaćeni iznos predstavlja 10% prihoda koje je Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) ostvarila u periodu od 3. jula do 31. decembra 2012. godine, na način propisan odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

ratel

Leave a Reply