E-servisi

Razmatran Nacrt strategije za razvoj e-uprave

Akcioni plan kao sastavni deo Strategije sadrži oko 80 zadataka i oni su definisani sa stanovišta: prioriteta, sadržaja planiranih aktivnosti, nosilaca aktivnosti i rokova u periodu od 2009. do 2013. godine.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i Privredna komora Srbije su 07. jula organizovali okrugli sto na kome se razgovaralo o Nacrtu strategije i Akcionog plana za razvoj e-uprave u Republici Srbiji od 2009. do 2013. godine. Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je pokrenulo javnu raspravu i ona će trajati do 17. jula 2009.

Osnovna opredeljenja iz Strategije predstavio je Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo. On je istakao da se Strategija zasniva na zadacima i načelima iz: Strategije razvoja informacionog društva u Srbiji, Strategije reforme državne uprave i Akcionog plana za realizaciji AGENDE + za razvoj informacionog društva u Jugoistočnoj Evropi. Vasiljević je predstavljajući Strategiju govorio o: ciljevima i zadacima, načelima budućeg razvoja e-uprave, IKT infrastrukturi, automatizaciji procesa, elektronskoj identifikaciji, uspostavljanju elektronskih javnih usluga, portalima e-uprave i zajedničkim elektronskim uslugama, standardizaciji, razmeni struktuiranih elektronskih dokumenata, međuresorskoj automatizaciji procesa i dr. Akcioni plan kao sastavni deo Strategije sadrži oko 80 zadataka i oni su definisani sa stanovišta: prioriteta, sadržaja planiranih aktivnosti, nosilaca aktivnosti i rokova u periodu od 2009. do 2013. godine.

U diskusiji je podržano donošenje Strategije i čak ukazano da je Srbija trpela štetne posledice, zato što do sada nije postojao usvojen koncept i organizovan koordiniran rad na razvoju e-uprave. Izneti su predlozi da se Strategijom obuhvate još: informaciona bezbednost, uloga 3 osnovna registra (stanovništvo, prostor i pravna lica), dostupnost sajtova uprave i za hendikepirana lica, primena “open sors” rešenja, potreba da telo na čijem će čelu biti predsednik Vlade nadzire primenu Strategije, uključivanje lokalne samouprave, razvoj e-uprave kao servisa građana, reinženjering procedura, primena svih odgovarajućih ISO standarda, očekivani efekti, potrebna finansijska sredstva, marketinške aktivnosti na popularisanju korišćenja e-uprave i dr.

Leave a Reply