E-servisi

Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji

U organizaciji Ministarstva pravde i državne uprave u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija , Delegacijom Evropske unije u Srbiji i predstavnicima konzorcijuma zaduženog za sprovođenje projekta”Podrška razvoju e-Uprave”, u Beogradu, 13.12.2012.godine, održana je konferencija„Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji“.

Konferenciju su otvorili ministar za pravdu i državnu upravu Nikola Selaković i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasador Vensan Dežer, koji su istakli veliki značaj razvoja elektronske uprave kao “jednog od glavnih instrumenata u povećanju efikasnosti i preciznosti u radu državne uprave” a sve za dobrobit građana i privrede.

Na skupu su predstavljeni rezultati projekta “Podrška razvoju e-uprave u Srbiji” koji je finansiran od strane Evropske unije.

Projekat “Podrška razvoju e-Uprave”, ima za cilj reformu državne uprave u Republici Srbiji, u skladu sa zahtevima EUputem jačanja pravnog okvira, interoperabilnosti i neophodne ljudske i tehničke osnove za obezbeđivanje efikasnih elektronskih servisa.

Nakon uvodnih reči predstavljeni su opšti rezultati projekta sa posebnim osvrtom na oblasti zakonodavnog okvira i strateškog pristupa, interoperabinosti, izvršenih obuka i pripreme e-servisa.

Republički geodetski zavod, kao jedna od ključnih institucija, uključen je u projekat u okviru komponente Servisa e-Usluga po pitanju izdavanja građevinskih dozvola.

Republički geodetski zavod predstavio je postignute rezultate projekta koji se odnose na potrebe unapređenja informacionog sistema RGZ-a u cilju procesiranja e-usluge u RGZ-u, kao i povezivanje svih preostalih službi za katastar nepokretnosti u RGZ domen.

Leave a Reply