E-servisi

Razvoj informacionog društva u Crnoj Gori

Potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar za informaciono društvo prof. dr Vujica Lazović razgovarao je juče u Briselu sa visokim zvaničnicima Evropske komisije, komesarom za informaciono društvo i medije Vivian Reding, komesarom za nauku i istraživanje Janezom Potočnikom i generalnim direktorom generalnog direktorata EK za informaciono društvo i medije Fabiom Kolasantijem.

Potpredsednik je upoznao evropske partnere sa aktivnostima koje Vlada preduzima na planu institucionalnog, strateškog i pravnog okvira za razvoj informacionog društva u Crnoj Gori, a što je osnov dalje izgradnje društva baziranog na znanju.

Takođe, razgovarano je i o politici razvoja informacionog društva u Crnoj Gori. Detaljnije je bilo reči o pitanjima informacione bezbednosti, radu regulatornih agencija i nacionalnog okvira interoperabilnosti.

Potpredsednik Vlade Lazović je razgovarao sa komesarom Potočnikom o istraživačkim aktivnostima u oblasti ICT-a u okviru Sedmog okvirnog programa – FP7. Zajednički je konstatovan značaj realizacije e-servisa za potrebe akademskih institucija, kao jedne od aktivnosti koja će doprinijeti uključivanju Crne Gore u evropske inicijative i tokove u oblasti informacionog društva.

U svim razgovorima, visoki evropski zvaničnici su pozitivno ocenili dosadašnje aktivnosti i rezultate Crne Gore u ovoj oblasti. Pozdravljeno je učešće Crne Gore u programima EU, posebno aktivno angažovanje u Sedmom okvirnom programu – FP7, što je rezultiralo izuzetno visokim procentom odobrenih projekata. Obostrano je izražena spremnost daljeg jačanja i produbljivanja saradnje i tehničke podrške EU razvoju informacionog društva u Crnoj Gori.

Jedinstvena poruka svih sagovornika je bila da Crna Gora dobro napreduje na evropskom putu i da sve više postaje prepoznatljiva kao država dobrih vesti.

Leave a Reply