E-servisi

Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji

U organizaciji Republičkog geodetskog zavoda i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) održan je 21. februara 2012. godine u Sava Centru seminar povodom završetka projekta “Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji”.

Na seminaru su učestvovali i predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosne i Hercegovine, Agencije za katastar nepokretnosti Republike Makedonije i Uprave za nekretnine Republike Crne Gore. Pored zaposlenih iz RGZ-a, seminaru su prisustvovali predstavnici ministarstava, agencija, javnih preduzeća i obrazovno-naučnih institucija.

Seminar je imao za cilj da predstavi uspešno realizovan Projekat u Republici Srbiji, kao i da prisutne upozna sa srodnim projektima realizovanim uz podršku JICA-e u zemljama u regionu.

Prisutne su pozdravili g-din Nened Tesla, direktor RGZ-a i g-din Satoru Kurosava, stalni predstavnik JICA kancelarije za Balkan, koji su izrazili zadovoljstvo veoma uspešnom realizacijom Projekta, naglasili njegov značaj za razvoj kapaciteta RGZ-a i topografsko-kartografske delatnosti i istakli značaj saradnje dveju zemalja.

Projekat je donacija Vlade Japana i realizovan je na osnovu Sporazuma o tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana, a implementiran je u periodu od novembra 2009. do marta 2012. godine.

Članovi JICA ekspertskog tima prezentovali su pregled aktivnosti na Projektu, dok su članovi projektnog tima RGZ-a predstavili rezultate Projekta. Sve institucije iz regiona su u svojim prezentacijama prikazale rezultate realizacije projekata u svojim zemljama.

Leave a Reply