igis
E-servisi

Realizacija obuke “Upravljanje rizicima i kriznim situacijama” u okviru implementacije IGIS projekta

Centru za daljinsku detekciju održana je od 22. do 26. jula 2013. godine obuka pod nazivom “Upravljanje rizicima i kriznim situacijama”.

Realizovana obuka o upravljanju rizicima i kriznim situacijama posvećena je prepoznavanju, načinu praćenja, predikciji i primeni adekvatnih mera sprečavanja i sanacije posledica najzastupljenijih prirodnih nepogoda u Srbiji (suše, poplave i požari).

Srbija je u najvećoj meri ruralna oblast i ekonomski zavisi od klimatskih promena koje direktno utiču na prinose poljoprivrednih kultura. Poslednjih decenija, usled permanentne izloženosti temperaturnim promenama, suše i poplave postaju sve učestalije i intenzivnije. Značajan problem predstavlja nedefinisanje ovih prirodnih pojava kao fenomena, kao i nedostatak adekvatnih istorijskih podataka u vidu praćenja, rasprostranjenosti i efekata navedenih nepogoda.

igis

Za rešavanje ovako složenog problema potrebno je donošenje konzistentne politike za upravljanje rizicima na nacionalnom nivou radi prevencije, planiranja i pripravnosti na katastrofe izazvane prirodnim i ljudskim faktorom u cilju zaštite životne sredine, života i imovine.

Daljinska detekcija na osnovu analize satelitskih snimaka u realnom vremenu omogućava brzo pružanje informacija o intenzitetu i rasprostranjenosti prirodnih nepogoda, kao i podloge za potrebe planiranja adekvatnih mera sprečavanja, zaštite i sanacije posledica od nepogoda.

Korišćenjem ArcGIS alata – Astrium GEO toolbar omogućen je pregled satelitskih snimaka iz različitih epoha u svrhu dugoročnog praćenja, evidentiranja i predviđanja različitih prirodnih nepogoda, a što olakšava nadležnim organima da izvrše blagovremenu pripremu od potencionalne katastrofe.

Teorijski i praktični deo obuke “Upravljanje rizicima i kriznim situacijama” održali su Patrice Bicheron i Geraldine Florsch, predstavnici francuskog konzorcijuma iz kompanije “Astrium SAS”. Pored stručnjaka iz RGZ-a obuci su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije.

Leave a Reply