ratel
E-servisi

Republička agencija za elektronske komunikacije dobila status posmatrača u BEREC-u

Zahvaljujući tome što je Republika Srbija, na osnovu pozitivne ocene Evropske komisije o značajnom napretku Srbije u procesu pridruživanja EU, 1. marta 2012. dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Republička agencija za elektronske komunikacije je stekla pravo da učestvuje u radu Tela evropskih regulatora za elektronske komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC), kao posmatrač.

BEREC, čiji članovi su nacionalna regulatorna tela svih 27 zemalja članica Evropske unije, a status posmatrača imaju regulatori svih zemalja kandidata za članstvo u EU i zemalja članica EFTA, ima za cilj obezbeđivanje dosledne i harmonizovane primene evropskog regulatornog okvira u oblasti elektronskih komunikacija.

RATEL od svog osnivanja ulaže napore da uskladi način regulisanja tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji sa evropskom regulativom, promoviše konkurenciju, obezbedi ravnopravan položaj za sve učesnike na tržištu i zaštiti korisnike usluga elektronskih komunikacija. Jedan od rezultata RATEL-ovih napora je i liberalizacija tržišta elektronskih komunikacija u našoj zemlji.

Zahvaljujući učešću u radu BEREC-a, RATEL će imati stalni pristup relevantnim temama iz oblasti svog delovanja i moći će neposredno da razmenjuje iskustva sa ostalim evropskim regulatorima, što će svakako doprineti ubrzanom napretku Srbije u oblasti elektronskih komunikacija.

Leave a Reply