E-servisi

Republički zavod za informatiku i Internet izdavalac TSA vremenskog žiga

Republički zavod za informatiku i Internet (RZII) je izgradio infrastrukturu – RZII TSA – za izdavanje vremenskih žigova za potrebe državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi Republike Srbije i upisan je u Registar Izdavalaca vremenskog žiga u Republici Srbiji.

Usluge namenjene trećoj strani, vezane za proveru izdatih vremenskih žigova i pristup javnim informacijama o radu izdavaoca vremenskih žigova su slobodno dostupne svim zainteresovanima u skladu sa pravima i obavezama navedenim u RZII TSA Politici izdavanja vremenskog žiga.

RZII TSA izdaje vremenske žigove u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04), Pravilnikom o izdavanju vremenskog žiga (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2009), međunarodnim standardima (ETSI TS 102 023, ETSI TS 101 861), EU direktivama (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures), preporukama u RFC 3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol – TSP“).

RZII TSA izdaje vremenske žigove koji, prema članu 29 Pravilnika o izdavanju vremenskog žiga (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2009), sadrže jasno izražen datum i vreme formiranja vremenskog žiga, kao i identifikaciju izdavaoca vremenskog žiga.

2 thoughts on “Republički zavod za informatiku i Internet izdavalac TSA vremenskog žiga

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Novi naziv ovog zavoda u sastavu novog Ministarstva kulture, informisanja i informacionog drustva, jeste, verovali ili ne – Uprava za Digitalnu agendu.

Leave a Reply