E-servisi

Rezultati konkursa za projekte namenjene podizanju IKT kapaciteta jedinica lokalne samouprave

Po sprovedenom Konkursu za projekte namenjene podizanju IKT kapaciteta jedinica lokalne samouprave, koji je objavljen u dnevnim novinama „Politika“ i „Večernje novosti“ dana 29. oktobra 2010. godine i na sajtu Republičkog zavoda za informatiku i Internet, odabrani su projekti i odobrena sredstva za podizanje IKT kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za 17 jedinica lokalne samouprave i to:

– Jedinica lokalne samouprave Sokobanja za projekat „Unapređenje HW i SW IS jedinice lokalne samouprave”, u iznosu od 1.678.240,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Sremska Mitrovica za projekat „GIS grada“, u iznosu od 2.200.000,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Svrljig za projekat „Izrada sistema za pristup i ekstrakciju postojećih podataka Opremanje 6 mesnih kancelarija“, u iznosu od 4.324.000,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Novi Sad za projekat „Drugi primerak matičnih knjiga, integracija WS sa portalom i interoperabilnost“, u iznosu 4.065.107,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Irig za projekat „Uspostavljanje sistema prostorne infrastrukture jedinice lokalne samouprave“, u iznosu od 4.950.000,00 dinara.

– Jedinica lokalne samouprave Zrenjanin za projekat „Backoffice SW-Evidentiranje zahteva sa eUprava portala + HW; DMS“, u iznosu od 3.490.200,00 dinara;

-Jedinica lokalne samouprave Krupanj za projekat „Portal jedinice lokalne samouprave konsolidacija mreže“, u iznosu od 2.493.750,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Požarevac za projekat „GIS grada“, u iznosu od 4.795.886,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Prijepolje za projekat „Unapređenje IS jedinice lokalne samouprave“, u iznosu od 3.800.000,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Novi Bečej za projekat „Legalizacija SW, SW rešenja – 7 modula“, u iznosu od 4.200.198,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Opovo za projekat „Umrežavanje 4 mesne kancelarije SW rešenje za matičarsku službu i birački spisaki DMS“, u iznosu od 2.433.573,00 dinara.

– Jedinica lokalne samouprave Niš za projekat „Document management za grad Niš“, u iznosu od 5.000.000,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Loznica za projekat „SW Rešenje + HW + Licence Povezivanje gradske uprave sa komunalnim službama“, u iznosu od 4.997.232,00 dinara.

– Jedinica lokalne samouprave Odžaci za projekat „SW rešenje za eSednica + birački spisak + DMS; HW“, u iznosu od 3.434.774,00 dinara.

– Jedinica lokalne samouprave Vranje za projekat „Elektronske sednice gradskog veća“, u iznosu od 1.700.000,00 dinara;

– Jedinica lokalne samouprave Temerin za projekat „Formiranje modernog uslužnog centra jedinice lokalne samouprave“, u iznosu od 2.958.173,00 dinara;
– Jedinica lokalne samouprave Kragujevac za projekat „e-Inspekcija grada“, u iznosu od 3.403.329,00 dinara.

Leave a Reply