E-servisi

RGZ i PTT potpisali protokol o međusobnoj saradnji u oblasti elektronskih usluga

RGZ i PTT potpisali protokol o saradnji, kao i prva tri ugovora o međusobnim elektronskim uslugama od značaja za unapređenje poslovanja. 04. juna 2010. godine Republički geodetski zavod i Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija” potpisali su Protokol o saradnji, kojim će značajno biti unapređena saradnja ove dve institucije.

RGZ će ovim protokolom omogućiti Pošti elektronski pristup podacima katastra nepokretnosti, kako bi u predstojećoj transformaciji u akcionarsko društvo imala u potpunosti validne podatke o imovini kojom raspolaže.

Sertifikat za Web server iskoristiće se za konfigurisanje SSL protokola v3.0 na Web serverima RGZ-a (Microsoft IIS), sa ciljem da se uspostavi zaštićeni komunikacioni kanal između Web servera i Web klijenata.

Ugovor o uslugama Pošte Srbije u segmentu elektronskog poslovanja podrazumeva realizaciju SMS servisa, odnosno servisa za slanje kratkih poruka mobilnom telefonijom, koji će Republičkom geodetskom zavodu omogućiti slanje poruka svojim korisnicima. Zahvaljujući ovoj usluzi, korisnici koji imaju podnet zahtev Republičkom geodetskom zavodu biće obavešteni putem SMS poruke kada mogu da preuzmu traženi dokument, umesto da se kao do sada, o tome informišu telefonom ili dolaze lično u službe za katastar nepokretnosti. Servis podržava sve domaće operatere mobilne telefonije.

Poslovni procesi i komunikacija sa interesnim grupama unapređeni su primenom SMS servisa mobilne telefonije. Pojedinačna notifikacija je individualna poruka koja se šalje korisniku usluge i sadrži obaveštenje inicirano nekom promenom u bazi podataka kao na primer obaveštenje o promeni statusa zahteva.

Preduslov za pružanje usluga jeste broj mobilnog telefona korisnika kao i njegova saglasnost da prima poruke ove vrste. Kod prijema zahteva, operater u službi pored podataka o podnosiocu zahteva upisuje broj mobilnog telefona na koji podnosilac zahteva želi da primi poruku o promeni statusa zahteva. Kod ekspedicije predmeta sistem šalje odgovarajuću SMS poruku:

„Vas zahtev [BrojPredmeta] je resen. Resenje mozete da preuzmete u [Naziv sluzbe], kancelarija broj [broj kancelarije] u naredna tri dana. U protivnom bice Vam poslato postom.“

Saradnja će biti nastavljena i u budućnosti realizacijom pozivnog centra, preko koga će građani moći potpuno besplatno da dobiju sve potrebne informacije.

Leave a Reply