rgy
E-servisi

RGZ na konferenciji “Space Days” u Kazahstanu

Republički geodetski zavod je učestovao na konferenciji “Space Days” u Kazahstanu kao jedan od dva gosta iz inostranstva posebno pozvan od strane Kazakhstan Gharysh Sapary da podele iskustvo u polju NSDI i geoinformacija.

Međunarodnu konferenciju “Space Days in Kazakhstan” (Dani kosmosa u Kazahstanu) organizovala je nacionalna svemirska agencija Republike Kazahstan “Kazakhstan Gharysh Sapary” (Kazakstan Garыš Saparы) uz podršku kompanije EADS Astrium. Konferencija je posvećena predstojećem lansiranju prvog kazahstanskog satelita za daljinsku detekciju i koincidira sa međunarodnim danom svemirskih letova sa ljudskom posadom (u čast prvog leta Jurija Gagarina 12. aprila 1961. godine). Konferencija je održana 10. i 11. aprila 2013. godine u Astani, glavnom gradu Kazahstana.

Republika Kazahstan je odabrala kompaniju EADS Astrium za strateškog partnera radi razvoja nacionalnog svemirskog programa. Partnerski sporazum uključuje obezbeđenje dva satelita za snimanje Zemlje, segment na zemlji za kontrolu i prijem podataka, uspostavljanje satelitskog centra u Astani i obuku inženjera u Kazahstanu. Projektovani satelitski sistem omogućiće razne primene u civilne svrhe kao što su praćenje prirodnih resursa, poljoprivreda, kartografija, kao i podrška za delovanje u kriznim situacijama.

Na konferenciji su prisustovali predstavnici vodećih svetskih provajdera podataka prikupljenih daljinskom detekcijom, konstruktori svemirskih letelica, proizvođači i korisnici geo-informacionih sistema. Tokom ovog događaja razmenjene su informacije o naprednim sistemima i tehničkim rešenjima u oblasti daljinske detekcije, geoinformacionih sistema, geodezije, kartografije i satelitske navigacije. Prisustvovalo je više od 250 stručnjaka iz Kazahstana, Francuske, Rusije, Ukrajine, Nemačke, Engleske, Španije, Japana, Mongolije, Južne Koreje, Kirgistana, Uzbekistana, Tadžikistana, Turske i Srbije.

Pozdravni govor su održali predsednik Nacionalne svemirske agencije Kazahstana Talgat Musabaiev i predsednik EADS Astrium Fransoa Ok. Prezentacije o statusu razvoja projekta o satelitskim sistemima održali su “Kazahstan Garыš Saparы” Gabdullatif Murzakulov i potpredsednik EADS Astrium H.L. Vejvada. Pored toga, na skupu su prisustvovali ambasadori Velike Britanije, Nemačke i Francuske.

rgy

Prvog dana otvorena je izložba satelitskih snimaka “Kazahstan iz svemira”, pripremljena od strane francuskog partnera EADS Astrium. Program konferencije posvećen je sesijama o primeni prostornih podataka u oblasti upravljanja zemljištem, nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, poljoprivrede i životne sredine, naftnih resursa i gasa, transporta i komunikacija, odbrane i bezbednosti.

Republički geodetski zavod se na konferenciji predstavio kroz dve prezentacije: “Uloga Republičkog geodetskog zavoda u srpskom geo-sektoru” i “Status NSDI u Srbiji: implementacija IGIS projekta”. Učešće RGZ je podržano od strane kompanije Astrium, partnera iz francuskog konzorcijuma u okviru IGIS projekta. Predstavnici Kazahstana su izrazili zainteresovanost za razmenu iskustva sa RGZ i razmatranje mogućnosti za buduću saradnju na uspostavljanju nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i drugih aktivnosti koje se odnose na prikupljanje i primenu geoinformacija.

Leave a Reply