E-servisi

RGZ nastavlja rad u okviru GIS projekta IGIS

Delegacija Republičkog geodetskog zavoda je 17. i 18. aprila 2012. godine održala redovan sastanak u okviru planiranih aktivnosti na projektu IGIS

Realizacija projekta IGIS je razmatrana na redovnom sastanku između francuskog konzorcijuma i Republičkog geodetskog zavoda. Sagledane su dosadašnje aktivnosti, kao i postignuti rezultati. Zaključeno je da se aktivnosti odvijaju u okviru planiranih rokova.
Razmatrane su neke nove ideje u okviru projekta, a predložene su i smernice za njihovu realizaciju.

Poseta je iskorišćena da se delegacija Republičkog geodetskog zavoda upozna sa novim planiranim projektima, kao i sa mogućnošću učestvovanja RGZ-a na istim. Gospodin Mark Tondrio, direktor sektora za GIS iz kompanije Astrijum – EADS, izložio je ideje, sa osvrtom na potrebe prilagođavanja projekta IGIS istim.

Održan je sastank sa gospodinom Emmanuel de Laroche, iz Agencije za agrarna plaćanja (ASP – Agence de Services et de paiement), u okviru francuskog Ministrastva poljoprivrede. Prezentovan je primer uspešne saradnje između agencije i French National Institute of Geographic and Forest Information (IGN), sa aspektom na korišćenje potencijala u okviru IGIS projekta (LPIS…).

Ovom prilikom delegacija je posetila i Ambasdu Republike Srbije u Francuskoj, gde je, u otvorenom razgovoru sa njegovom ekselencijom, gospodinom Dušanom Batakovićem, razmenila informacije o trenutnoj imlementaciji projekta. Još jednom je njegova ekselencija pružila otvorenu podršku projektu, koji predstavlja transfer najmodernije tehnologije u Republiku Srbiju.

Leave a Reply