E-servisi

Saradnja mreže permanentnih stanica Republike Srbije AGROS sa mrežom permanentnih stanica Republike Mađarske GNSSNET.HU

Republički geodetski zavod u skladu sa preporukama Evropske Akademije Nauka za urbana okruženja kao i sa zaključcima EUPOS-a ( European Position Determination System ), čiji je član od 2002.godine, počinje da realizuje aktivnosti vezane za povezivanje permanentnih stanica sa zemljama u okruženju.

EUPOS predstavlja inicijativu za uspostavljanje uniformne DGNSS infrastrukturne osnove u zemljama Centralne i Istočne Evrope (CEE). Planirano je da se uniformne, multifukcionalne DGNSS permanentne stanice izgrade u sedamnaest CEE zemalja članica. EUPOS će na kraju uspostavljanja pokrivati više od 60% područja cele Evrope. Uzimajući u obzir rusku teritoriju u Aziji, gde će ova infrastruktura biti uspostavljena, EUPOS će se realizovati za područje od oko 10 miliona km2.

Članovi EUPOS-a predstavljaju nacionalne institucije sa svojim nacionalnim mrežama permanentnih stanica iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Estonije, Mađarske, Kazakstana, Letonije Litvanije, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Rusije, Srbije, Slovačke, Ukrajine i savetodavno Nemačka pokrajina Berlin. Slovenija ima status posmatrača.

Saglasno preporukama EUPOS-a, početkom jula meseca počela je test faza povezivanja mreža permanentnih stanica Srbije i Mađarske. Partner sa Mađarske strane je FÖMI ( The Satellite Geodetic Observatory of the Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing ‑ Satelitski Institut za geodeziju, kartografiju i daljinsku detekciju ) koji predstavlja Nacionalnu mrežu permanentnih stanica Republike Mađarske ‑ GNSSNET.HU. Testiranje se obavlja razmenom podataka sa permanentnih stanica u graničnom području dveju država. AGROS mreži je omogućena dostupnost mađarskim stanicama: Baja, Segedin, Kiškunkalaš i Sikloš, dok je GNSSNET.HU mreži omogućen pristup srpskim stanicama: Sombor, Subotica i Kikinda.

Mreža permanentih stanica GNSSNET.HU se sastoji od 35 permanentnih stanica koje podržavaju trenutno dva najaktuelnija satelitska sistema, GPS i GLONASS. Pokriva nacionalnu teritoriju od 93030km2. Pored navedenih podataka, napominjemo da mreža permanentnih stanica u Mađarskoj ima četiri stanice u Evropskoj mreži permanentnih stanica (EUREF Permanent Network – EPN ).

Mreža permanentnih stanica u Srbiji, kao što je poznato, sadrži trenutno 30 permanentnih stanica koje podržavaju samo GPS satelitski sistem, i pokriva teritoriju od 88361 km2. Sve stanice su uključene u sistem EUPOS.

U test fazi stanice iz Mađarske su priključene na sistem permanentnih stanica Srbije, njihov rad je moguće pratiti kao i rad svake druge stanice u Srbiji, kao punopravnog člana AGROS mreže.

Test faza povezivanja podrazumeva ispitivanje kako tehničkih mogućnosti zainteresovanih strana, tako i ispitivanje telekomunikacionih linija i brzine odziva na moguće probleme tokom razmene podataka. Jako važna komponenta je i stabilnost skladištenja podataka koji će se koristiti u ispitivanju svih parametara kvaliteta mreža.

U periodu testiranja vršiće se kontrola kvaliteta koordinata sa obe strane kao i zajedničko izravnanje mreža. Povezivanjem sa susednim zemljama, otvaraju se mnoge mogućnosti razvoja struke i drugih grana privrede kao što je aviosaobraćaj, drumski saobraćaj…

Sa našeg sajta možete skinuti uputstvo EUPOS-a za povezivanje nacionalnih mreža. Na fotografiji je gospodin Dr. Mihály Szabolcs ‑direktor Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinsku detekciju Republike Mađarske u direktnim kontaktima sa predstavnicima Republičkog geodestskog zavoda.

Leave a Reply