E-servisi

Saradnja Republičkog geodetskog zavoda i Elektrodistribucije Beograd

U okviru Sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji, dana 26.05.2010.godine, u sedištu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ-a) održan je sastanak predstavnika Elektordistribucije Beograd (EDB-a) i RGZ-a, sa ciljem realizacije ugovornih obaveza na formiranju digitalne baze katastra elektorenergetskih vodova grada Beograda.

Prezentovani su Internet servisi RGZ-a koji su javno dostupni na Web stranici www.rgz.gov.rs. Pored navedenog, prikazani su i servisi koje koriste samo državni organi.

Postignut je dogovor da se buduća saradnja proširi i na druge oblasti iz delokuruga RGZ-a i EDB-a , sa posebnim osvrtom na katastar nepokretnosti.

Leave a Reply