E-servisi

SASTALA SE RADNA GRUPA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA E – TRGOVINE

Na julerašnjem sastanku članovi radne grupe definisali sadržaj i predložili tekst strategije razvoja E – trgovine

U okviru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije obrazovana je radna grupa za izradu strategije razvoja E –trgovine. Radnu grupu, pored predstavnika PKS i Ministarstva trgovine  i usluga, čine i predstavnici trgovinskih preduzeća, banaka i proizvođača, koji imaju zadatak da iz svog ugla daju doprinos izradi strategije E – trgovine.

U Komori Srbije, održan je drugi sastanak radne grupe, na kome je definisan sadržaj i predložen tekst strategije. Kako je dogovoreno, na usaglašavanju  teksta će se konstantno raditi, jer ova oblast je usko povezana sa izradom strategije razvoja informacionog društva.

Leave a Reply