E-servisi

Servis elektronske uprave najpopularniji u Loznici

Portal www.eUprava.gov.rs predstavljen je javnosti pre mesec dana, na Dan digitalne agende Srbije.Građani od tada mogu izbeći čekanje na šalterima i posredstvom Interneta i van radnog vremena institucija dobiti informacije o dokumentima neophodnim za izdavanje potvrda, izvršiti plaćanje, podneti zahtev i dobiti rešenje za više od 100 usluga koje za sada pruža 27 različitih ustanova poput MUP, privrednih sudova, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog javnog tužilaštvai pojedinih opština i gradova.

U proteklih mesec dana, uslugu ovog nacionalnog Portala je putem Interneta koristilo preko 200 građana, od čega je deset posto iz Loznice. Polovina njih je poštom dobila rešenja na kućnu adresu, a deo putem elektronske pošte. U određenim slučajevima, građani su posredstvom svojih pristupnih naloga na samom Portalu dobili odgovore direktno od državnih službenika.

Na današnjoj promociji Portala u Loznici, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić je izjavila: „Gradska uprava Loznice objavila je 27 usluga, što ih za sada čini institucijom sa najvećim brojem elektronskih usluga na portalu eUprave. Zato nije iznenađujuće da je najveće interesovanje građana upravo iz ovog grada. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da su građani vrlo zainteresovani i da će porastom broja usluga koje se pružaju elektronski, porasti i broj zahteva.“.

Iako se manji broj usluga može izvršti jednostavnim otvaranjem naloga na Portalu, za usluge koje se moraju obaviti lično pred javnom upravom, građani moraju imati elektronski sertifikovani potpis. Ministarka Matić je objasnila da ovaj elektronski potpis građani mogu dobiti besplatno na novoj ličnoj karti sa čipom.

Gradonačelnik Loznice je izjavio da Portal eUprava Republike Srbije olakšava građanima i privrednicima komunikaciju sa državnim organima i celokupnom javnom administracijom. „Omogućavamo da se informaciono-komunikacionim tehnologijama efikasnije povežu ljudi, preduzeća i javne institucije. Privrednici i građani Loznice su među prvima koji koriste prednosti života u kojem mogu u udobnosti svog doma ili kancelarije posredstvom Interneta izvršiti neke usluge javne uprave. Građani Loznice mogu posredstvom sajta podneti i prijavu komunalnoj, saobraćajnoj, građevinskoj i inspekciji za zaštitu životne sredine.“

Građani na Portalu mogu podneti zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz evidencije nezaposlenih lica ili mogu prijaviti krivično delo sa koruptivnim elementom. Takođe mogu pribaviti niz zahteva i dokumenata iz nadležnosti gradskih i opštinskih uprava Beograda, Loznice, Paraćina i Inđije, koji su uključeni u projekat kao pilot gradovi i opštine. Dve najpopularnije usluge nacionalnog portala eUprava.gov.rs, u Loznici su Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu.

Leave a Reply