E-servisi

Siemens pravi aplikativni softver za elektronsku ličnu ispravu

Nemačko Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova dodelilo je ugovor Siemens IT Solutions and Servicesu za razvijanje i uvođenje programa nazvanog Citizen Client (“Građanin klijent”) za elektronsku ličnu ispravu

Citizen Client je program koji omogućava korisnicima da se identificiraju preko interneta korišćenjem lične isprave, te da dobiju brz i siguran pristup internet uslugama putem sistema javnog ključa. Siemens IT Solutions and Services je glavni ugovarač projekta koji sarađuje sa OpenLimitom i saveznom štamparijom Bundesdruckerei, a sam Ugovor će trajati četiri godine.

Elektronska lična isprava treba da se uvede u Nemačkoj 1. novembra 2010. godine. Građani će isto tako moći da koriste ovu ličnu ispravu za pristup internet uslugama koje pružaju kompanije i javna uprava. Kako bi se osiguralo nesmetano stavljanje ove elektronske lične isprave u primenu, nemačka Vlada sprovodi jednogodišnji test u saradnji sa javnom upravom i trgovinskim preduzećima.

Kako bi koristili ličnu ispravu za jedinstveno identifikovanje preko interneta, građani će morati da instaliraju poseban program nazvan Citizen Client na svoje računare. Ovaj softver se može dobiti u Kancelariji za prijavu prebivališta (Einwohnermeldeamt) ili putem internet portala e-uprave. Kompanije i nadležne uprave isto tako trebaju da se identifikuju kako bi pristupili podacima građana. To čine preko takozvane eID usluge.

Kao glavni ugovarač Siemens IT Solutions and Services odgovorna je za celokupnu arhitekturu informatičkog rešenja, internet portal, te primenu i integraciju aplikacije. OpenLimit će razviti i održavati softver za Citizen Client, a Bundesdruckerei će pružiti eID uslugu za jednogodišnju fazu testiranja. Takođe, Siemens će upravljati internet portalom prve tri godine nakon što Citizen Client bude spreman za korišćenje.

Leave a Reply