E-servisi

Sporazum o EuroGeographics projektu EuroGlobalMap

EuroGlobalMap je topografski skup podatka u razmeri 1 : 1 000 000 proizveden u saradnji između nacionalnih katastarskih i kartografskih institucija udruženih u okviru asocijacije EuroGeographics. EuroGlobalMap sadrži podatke o administrativnim granicama, hidrografiji, transportu, naseljima, visinama i geografskim nazivima. Na ovaj način omogućava se korišćenje topografskih objekata u sitnoj razmeri kao podloge za planiranje, praćenje, mrežne analize i potrebe upravljanja životnom sredinom.

EuroGeographics obezbeđuje tehničku specifikaciju koja opisuje sadržaj, tačnost i format podataka. Saglasnost sa specifikacijom omogućava jednakost između udruženih nacionalnih kartografskih institucija u kreiranju EuroGlobalMap-a u skladu sa definisanim standardima.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda potpisao je sporazume:

  • Sporazum o razvoju i održavanju EuroGlobalMap-a (Agreement on development and maintance of EuroGlobalMap)
  • Sporazum o distribuciji EuroGlobalMap-a (Agreement on distribution of EuroGlobalMap)

Trenutno 32 evropske države su obezbedile nacionalne skupove podatke za potrebe izrade zajedničke harmonizovane digitalne karte. Ovaj model saradnje je dobar primer udruživanja između nacionalnih evropskih institucija.

Ključna uloga EuroGeographics-a je obezbeđenje evropskih referentnih podataka i servisa zasnovanih na nacionalnim skupovima podataka udruženih kartografskih i katastarskih ustanova. Uspešnom saradnjom i realizacijom EuroGeographics projekata Republički geodetski zavod doprinosi razvoju evropske infrastrukture prostornih podataka.

Leave a Reply