E-servisi

S&T Serbia i projektovanje e-uprave

U S&T Serbia su bili posebno zadovoljni zbog sklapanja ugovoraza najprestižniji IT projekt u Srbiji. Republički zavod za informatikui internet, pri Ministarstvu za telekomunikacije i informacionodruštvo, je zaslužan za uvođenje e-vlade u Srbiji, uključujućii uspostavljanje sveobuhvatnog administrativnog portala kojisluži kao interfejs između javnog sektora i građana.

Traženo je iskustvo i znanje S&T-a za izradu koncepta i realizacijuportala www.euprava.gov.rs. Kao zajednička pristupnatačka, sajt kombinuje brojne elektronske javne usluge zagrađanstvo i preduzeća. Cilj projekta bio je da se uvede portal koji pruža informacije iusluge 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, koji obrađujeelektronske upite i zahteve i sinhronizuje informacije o porezimasa vlastima.

Prestižni projekat

Sa ovim projektom, S&T je doprineo povećanju efikasnostidržavne uprave u Srbiji. Zauzvrat, istaknut je imidž kompanije.„S&T logotip je na sajtu koji se često posećuje. To povećavanašu vidljivost, i sigurno će pomoći da nas primete neki potencijalnikorisnici“, kaže Vraneš. Kada se ponovo oseti polet u Srbiji,pokazaće se da je S&T je već postavio temelje za svoj budućiuspeh.

One thought on “S&T Serbia i projektovanje e-uprave

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Ovo mora da je neka zalutala, bajata informacija. Jer, polovinom marta, danom stupanja na snagu Zakona o ministarstvima, prestali su da rade kako Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drustvo tako i Republicki zavod za informatiku i internet. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva preuzelo je od Republičkog zavoda za informatiku i internet zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti informatike i interneta.

    Cini mi se da su defakto (ali ne i de jure) Uprava za Digitalnu agendu isto sto i sektor za telekomunikacije (elektronske komunikacije) i informaciono drustvo, a ukinuri Republicki zavod za informatiku i internet – sektor za informatiku i internet u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog drustva?

Leave a Reply