E-servisi

Stanje na projektu “Izrada digitalnog ortofotoa u Republici Srbiji”

Kao što je poznato u Republičkom geodetskom zavodu je u toku realizacija projekta ”Izrada digitalnog ortofotoa u Republici Srbiji” podržanog od strane Evropske unije u okviru CARDS programa.

Projekat je započet 2005. godine, a završetak se planira u 2010. godini.

Cilj projekta je izrada digitalnog ortofotoa u tri rezolucije i to:

ortofoto rezolucije 10 cm za sva gradska područja
ortofoto rezolucije 20 cm za područja onih katastarskih opština čiji premer nije u državnom koordinatnom sistemuortofoto rezolucije 40 cm na celokupnom području Republike Srbije izuzimajući: područje Kosova i Metohije, područja izrade ortofotoa rezolucije 20 cm i područje grada Beograda.

Do sada su realizovane tri sezone snimanja (leto i jesen 2007. i proleće 2008. godine.). U toku je snimanje u sezoni proleće-leto 2009. Snimanje u ovoj sezoni, kao i u prethodnim sezonama, obavlja se digitalnom kamerom UltraCamX.

Ukupan procenat realizacije aerofotogrametrijskog snimanja je oko 70%. Procenat realizacije aerofotogrametrijskog snimanja po rezolucijama prikazan je u sledećoj tabeli:

Rezolucija DOF-aProcenat realizovanog snimanja
GSD 10 cm87%
GSD 20 cm52%
GSD 40 cm67%

RGZ-u su do sada isporučeni digitalni snimci realizovani u 2007. i 2008. godini i deo snimaka realizovan 2009. godine. Preostali deo snimaka realizovan u 2009. godini je u fazi obrade od strane izvođača (danska firma “COWI”). Pored snimaka u boji, RGZ-u su isporučeni i infrared snimci.

Prve isporuke digitalnog ortofotoa otpočele su krajem marta 2009. godine i to isporukom ortofotoa u UTM/ETRS89 projekciji za područja snimana u sezonama 2007. i 2008. godine. U toku je njihov pregled i verifikacija. Pored UTM/ETRS89 projekcije projektom je planirana i izrada ortofotoa u Gaus-Krigerovoj projekciji, čija se isporuka očekuju u narednim mesecima.

U toku je i postupak pribavljanja odobrenja od strane Ministarstva odbrane za javno objavljivanje i distribuciju, kako digitalnih snimaka, tako i ortofotoa izrađenog na osnovu njih. Nakon toga ovaj materijal će biti dostupan svim zainteresovanim korisnicima.

Više detalja o ovom projektu i najnovije informacije o njegovoj realizaciji, kao i do sada, možete pronaći na stalnoj internet stranici RGZ-a www.rgz.gov.rs .

Leave a Reply