E-servisi

Stanje na projektu “Novi katastarski informacioni sistem”

Izveštaj o stanju na projektu izrade Novog katastarskog informacionog sistema

Izvođač ovog projekta je konzorcijum Siemens d.o.o., Beograd i MS Gis GmbH, Mödling, Austrija. Izvođač je izabran na tenderu koji je organizovan u skladu sa procedurom Svetske banke iz čijeg se kredita finansira izrada i implementacija softvera.

Tenderom i ponudom izvođača definisana je platforma na kojoj će raditi budući informacioni sistem, a to je MS Windows platforma za servere i radne stanice, Oracle baza podataka i ESRI alati za grafičko editovanje.

Rukovođenje ovim projektom obavlja Upravni odbor projekta koji je sastavljen od predstavnika izvođača i Republičkog geodetskog zavoda. Svim aktivnostima na projektu upravlja Rukovodilac projekta. Od samog početka projekta postoji i Master grupa koja je savetodavno telo koje razmatra sva pitanja od važnosti za uspešno sprovođenje projekta i predlaže odluke Kolegijumu Republičkog geodetskog zavoda ili Rukovodiocu projekta.

Projekat je trenutno u fazi razvoja. Alfa 0 verzija isporučena je 15.06.2009. godine i trenutno je u toku testiranje.

Dana 01.07.2009. godine održana je radionica na temu: Migracija podataka. Na radionici se diskutovalo o migracionom izveštaju i planiranju budućih aktivnosti. Isporuka Alfa 1 verzije planirana je za 27.07.2009. godine.

Republički geodetski zavod imaće jedinstvenu informatičku infrastrukturu sa jednim domenom i uniformnim hardverom i softverom u službama i centrima koji su uključeni u projekat. Na svakoj od 45 lokacija biće instalirana dva servera, jedan domen kontroler i jedan server baze podataka Iako će podaci biti na izvoru, to jest u službama, postojaće dvosmerna replikacija podataka između sedišta i službe odnosno centra.

O svim daljim aktivnostima na projektu Republički geodetski zavod će redovno obaveštavati zaposlene i javnost preko web sajta

Leave a Reply