E-servisi

Stručna praksa studenata Katedre za geodeziju i geoinformatiku u Republičkom geodetskom zavodu

U periodu od 18. do 22. jula 2011.godine u prostorijama Sektora za geodetske radove realizovana je stručna praksa studenata završne godine osnovnih akademskih studija smera za geodeziju i geoinformatiku, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Praksa je sprovedena na osnovu Sporazuma o saradnji, potpisanog između ove dve ustanove, čija realizacija podrazumeva edukaciju i upoznavanje studenata sa delokrugom rada Republičkog geodetskog zavoda. U skladu sa tim, zaposleni u sektoru za geodetske radove su studentima prezentovali interesno područje delovanja sektora, aktuelne projekte, predstojeće planove, kao i tehničko-tehnološka rešenja koja se primenjuju u sektoru.

U okviru terenskih aktivnosti, realizovana su ogledna GPS merenja po metodi kinematičkog pozicioniranja u realnom vremenu primenom RTK servisa AGROS mreže, i izvršeno je određivanje relativnih vrednosti ubrzanja sile Zemljine teže korišćenjem relativnog gravimetra. Studenti su takođe, imali priliku da se upoznaju sa principom funkcionisanja kontrolnog centra nacionalne mreže GNSS permanentnih stanica. Između ostalog, prezentovano je realno stanje gravimetrijskog premera na teritoriji Republike Srbije, analizirani dosadašnji rezultati i predstavljene buduće aktivnosti Republičkog geodetskog zavoda na pogušćavanju osnovne gravimetrijske mreže primenom savremenih mernih metoda. Stručnjaci RGZ-a su studentima ukazali na neophodnost konstantnog rada i učenja, i nakon završenih studija.

Na kraju posete, mlade kolege su se zahvalile na pomoći i saradnji, ističući da su zadovoljni onim što su videli u Republičkom geodetskom zavodu i da će im iskustva stečena za vreme prakse, u velikoj meri značiti u daljem obrazovanju i stručnom usavršavanju.

Prepoznajući potrebu za stručnim kadrovima, Republički geodetski zavod će kao posebna državna organizacija nastaviti uspešnu saradnju sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, i drugim visoko-obrazovnim naučnim ustanovama.

Leave a Reply