geografske-informacije
E-servisi

Studijska poseta Norveškoj u okviru projekta “Geografske informacije za razvoj i integracije u Evropsku uniju”

U periodu od 8. do 10. aprila 2013. godine realizovana je poseta delegacije Republičkog geodetskog zavoda Norveškoj.

Cilj posete je bio upoznavanje rukovodstva RGZ-a sa dostignućima i tendencijama u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Norveškoj sa mogućnošću njene primene u Srbiji u cilju unapređenja radnih procesa i povećanja efikasnosti u svakodnevnom radu.

Delegaciju je dočekala Anne Cathrine Frostrup, generalni direktor Kartverketa i održala prezentaciju kojom je pojasnila ključne aktivnosti svoje institucije.

geografske-informacije

Prezentovani su i katastarski sistem i sistem zemljišnog registra u Norveškoj, demonstriran je sistem katastra nepokretnosti i praktični primeri korišćenja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Niz zanimljivih pitanja je otvoreno prilikom posete zemljišnom registru i arhivu.

U okviru posete firmi Blom ASA viđena su napredna rešenja izrade i podrške digitalne kartografije i digitalnih katastarskih planova, izrade digitalnog ortofotoa i primene modernih tehnoloških rešenja (piktometrija i trodimenzionalni prikaz objekata), rešenjima u oblasti procene nepokretnosti i modernim opštinskim geoinformacionim sistemima.

U toku posete održan je i sastanak upravnog odbora projekta na kom su obrađene sledeće teme:

  1. Zapisnik sa prethodnog sastanka
  2. Status nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Srbiji
  3. Budžet
  4. Nova aplikacija
  5. Sledeći sastanak

Sa obe strane je potvrđena uspešna realizacija projekta. Ostvaren je cilj projekta da se uspostavi adekvatno organizovana nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka (NIGP), sa funkcionalnim nacionalnim geoportalom u skladu sa direktivom Inspire, i da RGZ i partneri ovladaju veštinama i alatima kako bi održavali i dalje razvijali NIGP bez spoljne podrške.

Predstavnici Norveške agencije za kartografiju i katastar – Kartverket i Republičkog geodetskog zavoda su izrazili spremnost i za saradnju u okviru novog projekta koji bi se realizovao u okviru još dve godine saradnje.

Sledeći sastanak Upravnog odbora biće održan u junu ove godine u Beogradu.

Leave a Reply