E-servisi

Sub-regionalna Radionica: Prelazak na digitalno emitovanje i digitalna dividenda

Sub-regionalna Radionica na temu: „Prelazak na digitalno emitovanje i digitalna dividenda“ , održaće se 6. – 7. oktobra 2011., u sali Andrea II, na IX spratu Belgrade Art Hotel-a, u ulici Knez Mihajlova 27, u Beogradu.


Ovaj događaj organizuje naše ministarstvo u saradnji sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije (ITU). Visoki predstavnici ITU-a i predavači iz različitih zemalja će predstaviti svoja iskustva i govoriti o najboljim praksama u digitalnim migracijama.

Ova radionica je deo regionalne inicijative ITU-a, odobrena od WTDC-10 u Hajderabadu o prelasku sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje televizije i ima za cilj da pruži osnovu za razmenu najbolje prakse na putu digitalnih migracija, kao i načine da maksimizira ekonomske i društvene koristi za digitalne dividende.

Radionica će raspravljati posebno o:

Digitalnoj migraciji
Zakonodavnim pitanjima
Povećanju vrednosti i koristi od digitalne dividende
Usklađivanju spektra digitalne dividende
Troškovima digitalne migracije
Napominjemo da je radni jezik engleski.

Kontakt osoba: Nataša Kilibarda, Savetnik za međunarodne poslove, Odeljenje za evropske integracije, Tel. +381 65 9044 081, [email protected]

Leave a Reply